För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

En bra utmaning för Härjedalen

Publicerad 9 dec 2023
2024 kommer företag och föreningar i Härjedalen kunna utmana kommunal verksamhet för att driva den effektivare och bättre.
Ramundberget i Härjedalen. Foto: Migge G.P/Shutterstock.com.

På det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Härjedalen togs beslut att införa utmaningsrätt i kommunen med start på det nya året. Det betyder i praktiken att företag och föreningar får möjlighet att föreslå att verksamheter som kommunen driver läggs ut på entreprenad.  Cattis_Olsson_rund.jpg

− Det är bra att Härjedalen inför utmaningsrätt. Det ger nya möjligheter åt våra företag samtidigt som kommunen kan koncentrera sig på kärnverksamheten, säger Cattis Olsson i Företagarna Härjedalen.   

Många verksamheter omfattas  

Samhällsutvecklingsutskottets ordförande Lars-Olof Mattsson (M) säger till Svenskt Näringsliv  den verksamhet som utmanas måste göra ett anbud baserat på de kostnader som redan finns. Samtidigt ska kommunen upprätta processer för att kunna kvalitetssäkra och följa upp dem som kan komma att utföra tjänster som i dag är i kommunens regi. 

Myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av en kommun kan inte utmanas. I Härjedalens fall kommer inte heller utmaningsrätten att omfatta direktvården och den handgripliga undervisningen. Däremot all annan kommunal verksamhet.  

Ta hänsyn till småföretagen  

Magnus Johansson är Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens. Han menar att det är bra att kommuner inför utmaningsrätt, men att det inte alltid är enkelt att få den att fungera som tänkt.  

− En kommun kan själv utforma uppdraget, kraven och utvärderingskriterierna i upphandlingsdokument och avtal. Därför är det viktigt att de inte sätts upp på ett sätt som i praktiken stänger ute företag från utmaningsrätten, säger han. 

Foto på Cattis Olsson: Lumeah Photography.

Fler nyheter från Företagarna