headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Debatt: Fyra kommunala åtgärder som stödjer och hjälper företagen i coronakrisen

I Jämtland Härjedalen står nu mängder av företagare inför risken att verksamheten eventuellt kan behöva stängas ner som en följd av coronaviruset.

Förutom den personliga tragedi som en konkurs skulle innebära för både företagaren och de anställda, kommer det att innebära en negativ spiral i form av minskad samhällsservice och ökad arbetslöshet. Det skriver Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen. Läs debatten i sin helhet här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap