headphones newspaper video-player

Lokal/regional förmån Bygglovshjälpen - Stöttar företagare i Halland

Företagarna Halland erbjuder den lokala medlemsförmånen Bygglovshjälpen. Här verkar Företagarna som en second opinion för både medlemmar och kommun där målet är att skapa förutsättningar för tillväxt i länet. Något som gynnar kommunerna i alla led då det ökar välfärden.
Publicerad 3 feb 2021

I förmånen Bygglovshjälpen får medlemmar stöttning av experter med många års erfarenhet inom området. Första två timmarna konsultation är alltid utan kostnad och på de två timmarna reder vi ut mycket, säger Företagarna Hallands regionchef, Marie Axtelius. Den enskilda situationen ses över och sedan görs en utvärdering huruvida frågan är av principiellt viktig karaktär eller enbart viktigt för den enskilde företagaren. Är frågan viktigt för många så tar Företagarna även den fortsatta kostnaden för att driva ärendet till högsta instans. 

Vill hjälpa företagare utveckla sina verksamheter

Även om en situation kan se helt hopplös ut så kan det gå vägen, det menar Marie Axtelius:
- Vi vill hjälpa företagare att utveckla sina verksamheter. De ska slippa lägga ned onödigt mycket tid, pengar och energi på bygglovsprocessen och därför uppmanar vi dem att alltid komma till oss först. Många fallgropar kan undvikas om man får en bra start. Idag är lagstiftningen kring byggande så komplicerad att det oftast behövs både professionell hjälp och goda relationer med politiker och tjänstemän för att förverkliga sin idé.

Söker alltid efter sanningen

Av erfarenhet har Axtelius stött på situationer där inte lagen utan ideologin och enskilda personers tyckande fått för stort inflytande. 
- Men med rätt kompetens, människor- och argumentering så kommer vi fram till vad som faktiskt är rätt i varje unikt fall, säger hon och tillägger:
- Det gäller att stå på sig! Vi på Företagarna respekterar både lagar och vad politiken beslutar, så länge som politiken står för sina beslut och inte gömmer sig bakom vad tjänstemännen säger. Samt så länge tjänstemännen håller sig till lagarna som reglerar byggandet, där det ofta finns ett ganska stort utrymme för tolkningar, vilket i sig kan ställa till bekymmer om lagarna tolkas för snävt. 

Proffessionella och goda relationer

I Företagarna Hallands alla lokalföreningar riktas stort fokus på att skapa goda relationer och att jobba nära med kommunernas alla politiker och tjänstemän, det är något som Stefan Andersson, ordförande i Företagarna Laholm, vet vikten av:
- Det är grunden för att det ska fungera. Vi har ett gott kontaktnät i kommunen och kommunikationen är god, vilket gynnar alla inblandade, förklarar han. 

Läs mer om Bygglovshjälpen här!

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Elpriser och problem med elförsörjning diskuteras ofta. Men, handlar det om egentlig elbrist? Kan elen ta slut? Nja. Företagarnas expert Philip Thunborg reder ut.

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Mer från hela Sverige

Handlar du med Storbritannien?

I detta avsnitt av Företagarna LIVE går vi på djupet kring Brexit och guidar dig till hur handel med Storbritannien fungerar nu.

Mikael Eriksson, tullchef DB Schenker Sverige, EEN:s Theresa Ryberg och Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna deltar.

Se avsnittet nu

Krönikor


Coronakrisen