podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar

Publicerad 12 dec 2022
Som en del av pågående kunskapssatsningar för att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen genomför MSB en kampanj riktad till små och medelstora företag i Sverige vid namn Förberedda företag. Kampanjen lanseras den 12 december.

Kopplat till privat-offentlig samverkan önskar MSB särskilt lyfta vägledningen för hur myndigheter kan planera för försörjning av varor och tjänster. MSB uppmuntrar samtliga myndigheter att etablera en nära samverkan med näringslivet kopplat till detta. Ni kan hitta vägledningen här https://rib.msb.se/filer/pdf/29890.pdf

Uppdateringen av webbsidan har utgått från företags och branschorganisationers informationsbehov och delas in i följande sex delar:

1. Företagen är en viktig del av beredskapen
2. Det här förväntas företagen att göra
3. Exempel på vad företag kan göra
4. Samverkan med offentliga aktörer
5. Finansiering och pågående utredningar
6. Hör fyra företag berätta

Flera viktiga frågor som påverkar utvecklingen, framförallt av den svenska
försörjningsberedskapen, är under utredning. Informationen på webbsidan kommer därför att uppdateras kontinuerligt i takt med att nya beslut tas inom området.

Här är länken till webbsidan: Beredskap för företag (msb.se)

Kontakta gärna beredskapforforetag@msb.se om ni har några frågor.

Fler nyheter från Företagarna