headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Julhälsning från Företagarna Gotland, Småland & Östergötland

Publicerad 21 dec 2020

Vilket år, de senaste månaderna har verkligen prövat oss på många sätt. Inledningen på 2020 bjöd på en bra start för många företag, dock kunde vi skönja en begynnande avmattning av konjunkturen. Trots detta var det ändå en hyfsad start av året. Sen kom pandemin. Den sköljde in som en tsunami och lamslog oss under de första månaderna mars-juni.

Allt omkullkastades. Anställda och skolelever skickades hem över en natt. Kontor och studieplatser inrättades i våra hus och lägenheter, och livet som vi känt det bromsades in. Resor, möten och fyllda scheman ersattes med utforskandet av de digitala rummen. Den digitala transformationen var ett faktum. Omställningen var inte smärtfri, men många häpnade över hur snabbt och enkelt den ändå gick att genomföra.

Pandemin har skapat nya beteenden, nya konsumtionsmönster och kanske även nya värderingar. Vad kommer det att ha för effekter? Generellt har vi kunnat konstatera att bolag med koll på balansräkning och likviditet som var snabba att agera för att ställa om, skapade sig ett försprång framför andra. Likaså företag som tidigt började analysera omvärldsförändringar för att ställa om sina erbjudanden och affärsmodeller för att möta nya kundgrupper.

Vi ser också att företag som använt permitteringstiden för att kompetensutveckla sin personal står bättre rustade för att möta framtiden. Att kontinuerligt samla in information, utvärdera den och använda den för att skapa goda förutsättningar för den egna verksamheten har aldrig varit lika betydelsefullt som nu. För inte nog med att omvärlden förändras, beteendemönster har lagts om i grunden och påskyndats av digitaliseringen.

Vi avslutar nu 2020 och kan summera ett aktivt år. Föreningarna i regionerna har bjudit in till många och nyttiga träffar både fysiska och digitala. Vi har utsett Årets Företagare i princip i alla kommuner och vi har också korat en Årets Företagare regionalt. Under året har jag också haft glädjen att dela både glädje och sorg med många av er, jag vill passa på att tacka för alla samtal och mejl. 2021 står nu för dörren och vi hoppas på vaccin och att läget lugnar ner sig när det gäller smittspridningen.

Företagarna har varit
mycket engagerade för att påverka att stödsystemen skall bli anpassade för företag och att inte företagen skall anpassa sig efter stöden. Det har varit högsta prioritet att regering och myndigheter underlättar för företagen som skapar jobb och välfärd i vårt samhälle. Det har varit fokus på det, vi är nämligen fullt medvetna om att människors livsverk riskerar att gå upp i rök. Vi jobbar för att det inte skall ske.

Jag vill också ta tillfället i akt att påminna om de viktigaste frågorna vi driver just nu på lokal, regional och nationell nivå.

Strategiska prioriteringar
•Företagare ska kunna verka på en rättvis och konkurrensneutral marknad. Villkoren för företagande ska vara lika, oavsett företagsform och bransch; oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte och oavsett i vilken kommun företaget verkar.
•Den samlade kostnaden för att anställa måste sänkas. Antingen ska detta ske genom sänkta arbetsgivaravgifter eller genom en mer differentierad lönestruktur som speglar kompetens.
• Ta bort de regler som idag missgynnar ägaredda företag. Företagarna är en organisation för personer som äger och driver företag. Vi kommer argumentera för en översyn av skattesystemet som ger internationellt konkurrenskraft och incitament till företagande, arbete, utbildning och rörlighet.
• Intensifiera den nationella regelförenklingen. Här finns massor att göra.
•Trygghetssystemen måste vara anpassade för små företag. Företagare ska ha samma rättigheter som anställda eftersom de betalar in i socialförsäkringssystemen efter samma principer

Ta gärna en titt på den färdplan som vi vill lansera för att ta oss framåt https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2020/fardplan-2021--7-anhalter-pa-vagen-till-aterstart/

Tjäna pengar på ditt medlemskap
Se till att ni håller er uppdaterade på alla event, medlemsförmåner. Glöm inte att du som medlem i Företagarna har möjlighet att nyttja våra medlemsförmåner, det finns många bra tjänster som du kan tjäna på att ansluta dig till. Vi har som idé att använd två av våra medlemsförmåner och tjäna in hela medlemsavgiften och ofta mer. https://www.foretagarna.se/medlemskap-formaner/

Gilla oss på facebook
. Vi heter Företagarna Gotland, Företagarna Jönköpings län, Företagarna Kronoberg/Kalmar och Företagarna Östergötland, där lägger vi ut roliga och nyttiga saker för företagare, med företagare och om företagare.

Dessutom vill jag att ni tar en titt i vårt kalendarium efter ledigheten och kollar vad som är på g, anmäl er och träffa likasinnade. Företagarnas lokala föreningar arrangerar många nyttiga och trevliga träffar runt om i regionerna. https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2020/januari/2020-ar-har---tusentals-foretagartraffar-vantar-pa-dig/

Gör din röst hörd!
Att du som medlem är med i panelen är en förutsättning för att vi ska fortsätta ha tyngd i vårt opinionsarbete! Genom Företagarnas Panel är du som är medlem med och påverkar politiken i en mer företagarvänlig riktning. För att delta i panelen behöver du anmäla dig. Vi som jobbar med företagarfrågor lokalt och regionalt är helt beroende av att vi har så många som möjligt som svarar på frågorna. Då blir vi relevanta i debatten. Så in och anmäl er här: https://www.foretagarna.se/medlemskap-formaner/panelen/

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om du har idéer eller frågor. Vi på regionkontoren och vårt kontaktnät finns här för dig.

Frida Boklund, regionchef, Företagarna
Robert Wallin, biträdande regionchef Företagarna
Annie Andersson, regionsamordnare
Liselotte Arvidsson, regionsamordnare

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen