podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna: "Var är Bollnäs kommuns offensiva strategi för näringslivet?"

Publicerad 20 nov 2023
Det finns i dag gott om politiskt beslutade hinder som hämmar företagarnas jobboch välfärdsskapande, skriver Företagarnas ordförande i Bollnäs Peter Linzie och Företagarnas regionchef Eva Cooper tillsammans med Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv i en debattartikel.
Företagarnas ordförande i Bollnäs Peter Linzie och Företagarnas regionchef Eva Cooper.

I Sverige finns det över en miljon företag som har skapats av våra 500 000 företagare. Majoriteten är småföretag med färre än 50 anställda. Nästan alla företag vill växa och skapa fler jobbtillfällen. Jobben som skapas i småföretag genererar inte bara lön till anställda utan ger också avkastning till allmänheten via den kommunala inkomstskatten. Skatteintäkter som används till att bygga och underhålla allt från gator och parker, till idrottsanläggningar, skolor och bibliotek.'

Viktigt att politiker och tjänstemän tänker på hur deras beslut påverkar ortens företagare

Det är viktigt att politiker och tjänstemän inför varje beslut tänker efter hur det påverkar ortens företagare - hur det kan skapa jobb och intäkter. Flera kommuner runt om i landet skapar planer och projekt för att attrahera nya storföretag till orten. Det riskerar att bli ett nollsummespel när en kommun lockar till sig företag - för det innebär samtidigt att en annan kommun förlorar företag.

Bollnäs bör fokusera på att skapa förutsättningar för befintliga företag

Kommunledningen i Bollnäs bör i stället fokusera på att skapa förutsättningar för befintliga företag och smarta människor på orten att utveckla sin verksamhet och realisera sina idéer; att göra investeringar och att våga anställa sin första eller andra medarbetare. Företagen behöver förutsägbara villkor som underlättar och stödjer incitamenten för företagande. Bara genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Först då har Bollnäs kommun en offensiv strategi för att skapa egna storföretag och en attraktivare kommun.

Läs hela debattartikeln här! 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna