headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Nu är Gästriklands mest framgångsrika företag 2019 utsedda

100 procent Media Sandviken AB, CH’s järn AB, Forma Plast i Ockelbo AB och Carneo AB är fyra av sammanlagt 50 företag som har utnämnts till Gästriklands mest framgångsrika 2019. Företagen har blivit bedömda av studenter vid Högskolan i Gävle utifrån ledarskap, organisation och arbetsmiljö.

- Vi är stolta och tacksamma över att vi har blivit ett FramFör-företag. Tillsammans skapar vi mervärden för kunderna, vi har ett stort socialt engagemang i Sandviken och vi bryr oss om varandra på kontoret. Tack till alla studenter på Högskolan i Gävle, Sandvikens kommun, Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision, Företagarna Gävleborg, Mellansvenska Handelskammaren och Länsstyrelsen Gävleborg, säger Gustav Björkman, fastighetsmäklare vid Fastighetsbyrån i Sandviken som är ett av de företag som har utnämnts till Gästriklands mest framgångsrika 2019.

Sedan år 2000 har samverkansprojektet FramFör – Framgångsrika företag i Gästrikland utsett landskapets 50 mest framgångsrika företag. Aktörerna bakom FramFör är; kommunerna i Gästrikland, Högskolan i Gävle, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision och Mellansvenska Handelskammaren. Syftet med FramFör är bland annat att öka intresset för framgångsrikt företagande, skapa goda exempel och genomföra forskning om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet i företag. Högskolan i Gävle har tack vare FramFör fått mycket material som kan användas kontinuerligt i ett långsiktigt forskningsprojekt inom hälsofrämjande och effektivt ledarskap.

Gästriklands mest framgångsrika företag 2019 – se hela listan med alla 50 företag.

Läs mer om samverkansprojektet FramFör.

Studenterna utser företagen

Det är studenter som läser ekonomiprogrammet vid Högskolan i Gävle som utser de framgångsrika företagen. Studenterna får i uppgift att undersöka företagens ledarskap, organisation och arbetsmiljö. Utifrån detta sker det sen en sammanvägning av olika faktorer och de 50 mest Framgångsrika företagen kan utses. Allt arbete som studenterna gör i samband med detta ingår i en kurs de läser.

Följ med och gratta företagen!

Vanligtvis brukar de utsedda företagarna firas på Gävle slott med diplomutdelning av landshövding Per Bill. Men på grund av covid-19 så är detta inställt i år. Istället erbjuds media att följa med när näringslivsenheterna vid respektive kommun besöker företagen för att lämna över diplom och gratulera. Om du är intresserad att följa med på ett företagsbesök kontakta då någon av personerna nedan:

Gävle kommun:

Lovisa Lindberg, kommunikatör/näringslivsutvecklare: 076-518 78 46 och lovisa.lindberg@gavle.se

Agneta Wenell, enhetschef näringsliv: 026-177136 och agneta.venell@gavle.se

 

Sandvikens kommun:

Jan Fagerström, näringslivsutvecklare: 070-979 04 79 och jan.fagerstrom@sandviken.se

Elisabeth Hansson, näringslivschef: elisabeth.hansson@sandviken.se

 

Ockelbo kommun:

Henrik Ricknell, näringslivsutvecklare: 070-414 14 43 och henrik.ricknell@ockelbo.se

Mimmi Ekström, näringslivschef: 070-160 41 04 och mimi.ekstrom@ockelbo.se

 

Hofors kommun:

Eva Kjellsson, informatör Entré Hofors: 070-414 12 69 och eva.kjellsson@hofors.se

Kjell Johansson, näringslivschef: 070-560 75 31 och kjell.johansson@hofors.se

 

Övriga kontaktpersoner:

Eva Cooper, regionchef Företagarna: 070-8101783 och eva.cooper@foretagarna.se

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv: 026-54 36 94 och lotta.petterson@svensktnaringsliv.se

Johan Thunhult, regionchef Mellansvenska Handelskammaren: 070-385 0056 och johan.tunhult@mellansvenskahandelskammaren.se

Elena Ahmadi, universitetsadjunkt och doktorand Högskolan i Gävle: 070-8226260 och elena.ahmadi@hig.se (om forskningen som bedrivs i samband med FramFör)

Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig Högskolan i Gävle: 070-5318790 och anna.jansson@hig.se

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap