headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Företagarna riktar hård kritik mot kommunen efter gymbeslutet

Rasande kritik från gymföretagare och Företagarna Bollnäs efter kommunens beslut om att fortsätta konkurrera med privata aktörer på olika villkor.
Publicerad 11 dec 2020
Det nya gymbeslutet upprör näringslivet.

Teknik- och fritidsnämndens beslut om att en ny upphandling av utrustningen på de kommunala gymmen ska genomföras och att verksamheten fortsatt ska bedrivas i kommunalt regi har mött stor kritik.

Beslutet som fattades under tisdagen vid nämndens sammanträde var ett dystert besked för Anna Sandelin Berg. Hon driver Karma, det största privata gymmet i kommunen. 

- Det är så käpprätt fel. Vi har väntat så länge på att avtalet de redan har ska löpa ut. Och så väljer de nu att fortsätta på samma vis. Det gör mig oerhört ledsen och besviken, säger hon.

Kommunen behöver inte betala samma hyror som de privata aktörerna samtidigt som de dessutom kan erbjuda förmåner som privata gymägare har svårt att mäta sig med. 

Att tvingas konkurrera med kommunen på helt olika premisser är näst intill omöjligt, menar Sandelin Berg.

Madeleine Böhnke, ordförande i Företagarna Bollnäs, är mycket kritisk till beslutet.

- De styrande har sagt att de inte ska konkurrera med den privata näringen, ändå väljer de att göra det, säger hon.

Böhnke lyfter också det djupt problematiska i att de privata gymmen inte har konsulterats eller fått lämna sina synpunkter på frågan innan man fattade beslutet.

Nämndens ordförande Mats Löwenstein (S) menar emellertid att möjligheten för privata aktörer att ta över de kommunala gymmen fortfarande finns trots att ett nytt arrendeavtal skrivits. Något som Madeleine Böhnke direkt slår ner på. 

- Om man ska driva ett gym vill man ha sin egen utrustning. Inte vara låst i att använda den utrustning kommunen valt att arrendera, kontrar Böhnke.

Läs artikeln på helahalsingland.se

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen