headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Gym drivs fortsatt i kommunal regi

Huruvida Bollnäs kommun fortsatt ska driva gym i egen regi eller ej är en fråga som länge diskuterats. På tisdagen fattades beslut om gymmens framtid.
Publicerad 10 dec 2020

På tisdagen sammanträdde nämnden och efter en lång debatt beslutades att gymmen skulle förbli kommunala. Man fattade även beslut om att det ska ske en ny upphandling av utrustningen för att få till ett bättre arrendeavtal.

Det står i den utredning som legat till grund för beslutet i tekniska nämnden att konkurrensneutralitet ska eftersträvas inom kommunen men att upphandlingen som gjorts med de kommunala gymmen inte uppfyller kravet. 

Företagarna i Bollnäs är kritiska till beslutet.

"För oss är detta beslut helt ofattbart. Särskilt när kommunens nuvarande politiska ledning i sitt valmanifest sagt att de inte ska konkurrera med privata näringslivet." Skriver de på sin facebooksida.

Läs artikeln på Helahalsingland.se

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen