headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Foto: Maria G Nilsson

Jobben i Gästrikland ökar tack vare det europeiska samarbetet

Nästan 1 000 företag i Gävleborgs län exporterar varor och tjänster. Dessa företag sysselsätter ungefär en femtedel av arbetskraften i länet. Antalet exportföretag är på uppgång, och vid sidan av Gästriklands största exporterande företag Billerud Korsnäs, Sandvik och Sandvik Coromant kommer nya idéer och nya branscher ständigt ut på framför allt den europeiska marknaden.

Den europeiska politiken påverkar därför i allra högsta grad vardagen i Gästrikland. Jobben och välfärden är beroende av att vi undanröjer hinder för företagsamma människor och låter konkurrenskraftiga företag vara den motor vi så väl behöver. 46 procent av de kommunala skatteintäkterna i Ockelbo och Sandviken kommer till exempel från de privata företagen och dess anställda. Här skapas välfärden. Öppenhet, fri rörlighet och frihandel gynnar den lokala ekonomin och jobben vilket är en förutsättning för att välfärden ska kunna finansieras.

Läs hela debattartikeln av Företagarnas regionchef Eva Cooper och Svenskt Näringsliv Gävleborgs regionchef Lotta Petterson i Arbetarbladet. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap