headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

"Företagande och jobb får mig att rösta ja till vindkraft"

Elanvändningen i Sverige förutspås att öka kraftigt. Elmixen i Sverige i dag består av vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, biokraft och lite solkraft. Det vi i dag har störst möjlighet att bygga ut är vindkraft. Det skriver Carl-Johan Åkerstedt, ordförande Företagarna Malung-Lima-Sälen, i Falu Kuriren

Vi är helt beroende av en fungerande elförsörjning för att kunna driva företag och vindkraft har blivit en viktigare del av dagens energimix. Vattenkraften kan vi inte bygga ut mer, kärnkraften röstade svenska folket nej till på 80-talet, solkraften kräver tydligare politiska riktlinjer.  Det vi i dag har störst möjlighet att bygga ut är vindkraft.

Vare sig man driver en skidlift, en industri eller ett kafé är man beroende av el. 

Mitt eget företag - Ica Nära Sälen - är beroende av människor som bor och verkar i närområdet. På så vis är en vindkraftsutbyggnad en del av mitt företags fortsatta framgång. Precis som vi satsar på bredbandsutbyggnad, flygplats, fler företag som etablerar sig på orten och företag som växer. Allt detta genererar fler människor som bland annat behöver mat.

En vindkraftpark på Ripfjället beräknas i en prognos från Vindkraftscentrum kunna ge cirka 30 000 övernattningar och en lokal konsumtion på cirka 30 miljoner kronor under byggperioden. Denna ökade konsumtion i kommunen vore mycket positiv och skulle gagna hela samhället. 

Läs texten av Carl-Johan Åkerstedt, ordförande Företagarna Malung-Lima-Sälen i DT.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap