För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vårträff i Region Syd gav ny ordförande

Publicerad 15 maj 2024
I mitten av maj var det återigen dags för en konferensdag för samtliga förtroendevalda i Företagarna Region Syd. I år slogs det läger i Kristianstad. Bolagsstyrelsen blev i stora drag utbytt efter en, bitvis, stormig bolagsstämma.
Roger Holmström tackades av för sitt förträffliga arbete som ordförande i regionstyrelsen under många år.

Efter ett medlemsmöte med Företagarnas vd inleddes dagen för de förtroendevalda. Förutom inspiration, nätverkande, idéutbyte och kunskap så stod det givetvis förtäring serverat.

Dagen började med fyra goda exempel från lokalföreningar runt om i regionen. Samtliga fick berätta om hur de har arbetat för att lyckas med en viss fråga. Representant från Företagarna Österlen berättade om hur de gör för att locka deltagare till event. Skurup berättade om deras arbete med att synliggöra sina nominerade till Årets Företagare. Karlshamn delade med sig av sina bästa tips om hur man lyckas med ett framgångsrikt styrelsearbete. Avslutningsvis klev Företagarna Malmö upp på scen och presenterade sitt lyckade arbete med konceptet "Tisdagar hos Företagarna Malmö" och hur de får en kontinuitet i det.

Företagarna Region Syds Jens Radmann och Lotta Roth höll även de i ett pass som väckte diskussioner. Vad gör egentligen regionkontoret och hur arbetar man? Det och mycket mer togs upp. Deltagarna fick dessutom diskutera regionens upplägg kring temaveckorna, något som gav många kreativa inspel.

Camilla Minnhagen arbetar för Företagarna uppe i Stockholm, dagen till ära befann hon sig i Kristianstad för att hålla ett föredrag om relevant statistik. Efter lunch tog en av regionens medlemsinformatörer vid. Therese Enckell-Svensson berättade om hur lokalföreningarna kan nyttja organisationens resurser för medlemmarnas bästa.

Självklart var även Benjamin Dousa, vd på Företagarna, på plats. Han pratade om det politiska läget i Sverige, om Företagarna samt om den ekonomiska situationen vi befinner oss i. Vd:ns besök väckte intresse som ledde till en matnyttig frågestund.

Bolagsstämman väckte liv i salen

Dagen avslutades med en bolagsstämma där ett flertal – nästan samtliga – positioner fick nya personer på stolarna. Adnan Pehlivanovic valdes till ordförande för stämman och Lotta Roth till sekreterare. Tre motioner hade inkommit och behandlades under eftermiddagen. Magnus N:son Engelbäck, regionchef på Företagarna Region Syd, inledde stämman med att presentera det föregående verksamhetsåret.

Styrelsen har tidigare bestått av sex ledamöter, stämman röstade emot förslaget att utöka till sju personer.

– Vi har haft glädjen att få in 22 nomineringar till regionstyrelsen, vilket är fantastiskt roligt, säger Mikael Kindblom från valberedningen och fortsätter:

– Vi har försökt fylla en roll och inte en plats. Jag vill tillägga till handlingarna att hela valberedningen har varit eniga, säger Kindblom innan han presenterar förslaget till den nya styrelsen.

Det inkom ett förslag om att välja Anders Rydström, Malmö, till ordförande i stället för Joakim Andersson, Helsingborg, som var valberedningens förslag. Efter en sluten omröstning kunde stämman inte enas, båda kandidaterna mottog hälften av rösterna vardera. Andersson valde att kliva av och stämman kunde enas om Rydström som ny ordförande.

Valberedningens förslag på Rydström som vice ordförande föll bort. Stämman föreslog Lasse Nilsson och Adnan Pehlivanovic. Den sistnämnde valde att inte ställa upp och därmed valdes Lasse Nilsson till posten.

Efter förslag från så väl valberedningen som stämman valdes Marianne Sandén Ljungberg, Lund, Staffan Berggren, Olofström, Maria Seger, Öresund samt Suzanne Asserholt, riks, till styrelseledamöter.

Den nya valberedningen består av Mikael Kindblom, Osby, som sammankallande, Anette Fridh, Sjöbo och Jesper Carlsson, Karlshamn.

Roger Holmström och Johan Löfquist tackades av inför hela stämman för sitt långa och mycket framgångsrika arbete i regionstyrelsen. Även Linda Jakobsson tackades av för sitt arbete i valberedningen.

Tidigare styrelse

Roger Holmström, ordförande
Suzanne Asserholt, Ledamot - Riks
Johan Löfquist, Ledamot - Hörby
Staffan Berggren, Ledamot - Olofström
Joakim Andersson, Ledamot - Helsingborg
Marianne Sandén Ljungberg - Lund

Tidigare valberedning

Anders Rydström, Sammankallande – Malmö (avgick under året)
Björn Wassbjer - Höör
Linda Jakobsson - Ronneby
Mikael Kindblom - Osby

Se bilder från bolagsstämman nedan.

Fler nyheter från Företagarna