För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

När ska du skaffa dig ett riktigt jobb?

Publicerad 15 apr 2024
Det är länge sedan vi stod vid järnvägen och la räls men det är tyvärr fortfarande bilden av "ett riktigt" jobb, svettigt kroppsarbete. Musiker, filmare, slöjdare, bildkonstnärer, matkonnässörer, spelutvecklare, dansare och många fler känner inte igen sig i beskrivningen.
Linda K Nordfors från PUNKS om Passionsdriven ekonomi

Vad är PASSIONSDRIVEN EKONOMI?

En passionsdriven verksamhet - i stor eller liten skala - är initierad och /eller huvudsakligen utformad utifrån vad som engagerar människorna bakom den. Drivkraften och värdegrunden är förutsättningen för att verksamheten ska existera. 

1. Passionen är drivkraften, inte marknaden

2. Pengar är ett medel, inte ett mål

3. Det övergripande målet är att utforska, inte evig tillväxt

När ALLA dessa tre principer uppfylls är en aktör en del av den passionsdrivna ekonomin och bidrar till positiva samhällseffekter som de kulturella och kreativa branscherna är så eftertraktade för.

Ovan definition utgår från Linda K Nordfors beskrivning av den passionsdrivna ekonomin. Linda arbetar för organisationen PUNKS - Passionsdriven Utveckling av Näringsliv, Kultur och Samhälle.

IMG_2031.jpg

Den 12 april blev företagsfrämjande organisationer tillsammans med passionsdrivna företagare inbjudna till Karlskrona, Blekinge, för att veta mer om passionsdriven ekonomi. Företagarna var på plats för att lyssna och lära. 

- Vi behöver mer forskning kring KKN-företagande och passionsdriven ekonomi och här kan PUNKS vara en väg att gå med deras befintliga plattform säger Marie Björck, Innovation Leader, på Blue Science Park i sitt utvecklingsarbete med KKN-företagare. (KKN - Kreativa och Kulturella näringar). 

- Som företagsfrämjande organisation behöver vi veta vad som är viktigt för dessa företagare, oftast är ju pengarna drivkraften. Affärsplanen ska kanske bytas ut till värdeplan även hos oss på NyföretagarCentrum i Blekinge, säger Viviann Holmer, verksamhetsansvarig och rådgivare NyföretagarCentrum Ronneby.

Eftermiddagen fokuserade på Workshop med olika diskussionsfrågor som faciliterades via TAB-projektet, Hyper Island. Affärsutveckling är för alla, även för de som är passionsdrivna kunde vi gemensamt fastlå! Som Linda K Nordfors sa i inledningen av dagen;  "vi måste också ta betalt för våra tjänster, våra verk".

Vi tror på ett mer passionsdrivet Sverige och alla företag små som stora är välkomna till Företagarna. 

Bli gärna medlem hos oss, gör skillnad och utöka ditt nätverk!

 

Ny strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Regeringen har lämnat skrivelsen Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher till riksdagen. Strategin gäller 2024–2033.

I strategin formuleras en vision för 2033, där Sverige har stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna. Branscherna har god tillväxt och bidrar till svensk ekonomi och ett dynamiskt näringsliv i hela landet, ökad export och en positiv Sverigebild i utlandet. Företag inom de kulturella och kreativa branscherna bidrar till en mångfald av kulturella uttryck och kulturupplevelser i hela landet.

Strategin innehåller strategiska mål inom sex prioriterade områden:

  • nationell statistik om kulturella och kreativa branscher
  • kunskaper om upphovsrätt
  • rådgivning, stöd, finansiering och regelkostnader
  • kompetensförsörjning och trygghetssystem
  • livsmiljöer och näringsliv i hela landet
  • genomslaget internationellt för de kulturella och kreativa företagen.

–Det är min och regeringens bestämda uppfattning att de kulturella och kreativa branscherna måste börja ses som en ny typ av basindustri för Sverige. Med regeringens strategi kan vi bidra till att frigöra de kulturella och kreativa företagens potential för tillväxt, sysselsättning och innovation. Att främja förutsättningarna för företagande inom kulturella och kreativa branscher gynnar också den fria kulturen, då de flesta professionella utövare och kreatörer inom sektorn är organiserade som företag, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Fler nyheter från Företagarna