podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ligger ditt hushåll i fas inför elstödet?

Publicerad 6 feb 2023
Den 20 februari börjar pengarna betalas ut till privatpersoner i elprisområde 3 och 4. Precis som med skatteåterbäringen kan du få ditt elstöd tidigare om du ligger i fas. Anmäl ditt bankkonto i Swedbanks kontoregister senast den 13 februari för att få snabbare utbetalning.

Du behöver inte vara kund hos Swedbank men den som stod på elnätsavtalet måste anmäla sitt konto för utbetalning. Den som inte hinner göra detta innan den 13 februari får sina pengar ändå, men den kommer få vänta något längre än den 20 februari. På Swedbanks hemsida finns mer information.

Den som får pension från Pensionsmyndigheten får elstödet till det konto som finns anmält där och behöver därmed inte anmäla kontot till Swedbank. De som inte har anmält något konto i Swedbanks register får pengarna utbetalda till ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Om inget sådant konto finns så kommer en utbetalningsavi skickas ut.

Besked om elstödet annonseras via Kivra

Ingen från  Försäkringskassan, banken eller Svenska kraftnät kommer kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder i samband med utbetalningen av elstöd. Skulle du få ett sådant samtal kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta telefonkontakten eller telefonsamtalet på en gång. Du som får elstöd kommer att få reda på exakt summa i Kivra. Här kan du beräkna ditt elprisstöd.

Elstödet delas in i två delar där den första delen, som betalas ut från och med den 20 februari, enbart gäller elområde 3 och 4. Bor du i elområde 3 får du 50 öre per förbrukad kWh, medan du får 79 öre per kWh i elområde 4. Båda elprisområdena får ersättning för 100 procent av sin uppmätta elförbrukning. För att få pengarna utbetalda behöver du ha eget elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag. Det krävs att du har stått på elnätsavtalet vid brytpunkten för stödet, alltså den 17 november 2022. Stödet gäller för perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Den andra delen, med obestämt datum, inkluderar hela Sverige. Elområde 1 och 2 får tillbaka 90 öre per förbrukad kWh. Detta medan elområde 3 får tillbaka 126 öre per kWh och 129 öre i elområde 4. Samtliga elprisområden får ersättning för 80 procent av förbrukningen. Du behöver ha stått på elnätsavtalet från och med 31 december 2022. Detta stöd inkluderar perioden 2 november till 31 december 2022.

Fler nyheter från Företagarna