podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

”Om elen inte räcker till kommer vi beordra bortkoppling av vissa områden”

Publicerad 18 okt 2022
Landshövdingarna från åtta regioner i elområde tre och fyra kallade till ett sammanträde med anledning av energikrisen. Första stoppet var i Nässjö följt av Kristianstad dit bland annat Energimyndigheten och Svenska kraftnät hade kommit.
Fyra av kvällens talare tillsammans med landshövdingen Anneli Hulthén.

Den generella elanvändningen i september månad har sjunkit i elområde 3 och 4 i år mot tidigare år.

– Det verkar som att man har reagerat på många håll, det är en positiv riktning, säger Robert Andrén, generaldirektör på energimyndigheten.

I EU gick man från 40 procent rysk gas 2021 till enbart 8 procent nu.

– Tillströmningen av ny gas kommer att bli en utmaning i framtiden när tillförseln av rysk gas är dämpad. I dag är tillgången över det normala. Energisituationen i Sverige är relativt stabil. Men bufferten som vi tidigare har haft är mindre nu, säger Andrén.

Att koppla bort elen tillfälligt görs för att balansera systemet. Detta har inte gjorts tidigare men om så sker kommer information att gå ut via flera kanaler – bland annat i massmedia.

– Energi är en produkt som vi måste fundera på hur vi hushåller med. Vi på energimyndigheten vill att man funderar över hur man kan sänka sin energiförbrukning. Om elen inte räcker till kommer vi beordra bortkoppling av vissa områden. Vi pratar inte om att stänga ner elen i flera dagar, säger Lotta Medelius Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Enligt beräkningar uppges Sverige klara sig utan el i 99 timmar per år. Eventuell bortkoppling av el kommer ske i vad Svenska kraftnät beskriver som ”mindre områden under kortare stunder”.

– Jag tror att sannolikheten för att elen kopplas bort är tämligen låg, säger Andrén.

Några av Energimyndighetens exempel på sätt att sänka sina kostnader är genom att använda elen vid rätt tillfälle, sänka värmen, använda mindre varmvatten, isolera och stänga av apparater. Utöver de förslagen riktades en del tips till företagare. Dessa förslag var bland annat att energieffektivisera, prata med energirådgivare och söka stöd.

– Om vi kan flytta belastningen av elanvändningen med en timme så kan vi få en positiv prisförändring, säger Andrén.

– Vi har dragit i gång en kampanj för att dämpa förbrukningen. Situationen kan avhjälpas till stor del om vi bara kan flytta elanvändningen lite över dygnet. Varje sparad kilowattimme nu minskar risken för problem senare i vinter, säger Medelius Bredhe.

Sydborna drabbas hårt

Ett flertal personer var inbjudna till Rådhus Skåne för att diskutera det svåra läget som en stor del av landets hushåll och företag befinner sig i.

– Förutsägbarhet är en konkurrensfördel i Sverige. Som näringsidkare är det väldigt problematiskt när man inte känner till spelreglerna. Det blir dubbel kostnad för företag när industrin påverkas i två led, säger Richard Gullstrand, tillförordnad utvecklingsdirektör Region Skåne, och fortsätter:

– Industrierna har ställt om rätt mycket, så gott man kan. Men i hushållens beteende finns det mycket kvar att göra.

Flera företrädare för näringslivet instämde i det som Gullstrand sa.

– Visst kan man försöka få näringslivet att spara mer el. Men på det stora finns det inte mycket kvar att göra där. Man trimmar redan kostnaderna varje vecka. Sydsvenska företag betalar dessutom ganska höga elpriser även sett till europeiska priser, säger Per Tryding, vice vd för sydsvenska industri- och handelskammaren.

Företagarna region syd har tittat på vad det hela har för effekt på våra företagare. Sett till den enkät som regionkontoret skickade ut i september går det att se att en stor andel kommer behöva varsla personal eller försätta företaget i konkurs.

– Fyra av fem jobb skapas i småföretagen. Vi måste skapa ett system där en förutsägbarhet och konkurrensfördel finns även i södra Sverige, säger N:son Engelbäck, regionchef på Företagarna region syd.

– Besluten som har tagits har försatt oss i den här situationen. Nu måste andra beslut tas. Det är nu våra bolag behöver högkostnadsskyddet. Den 15 november är det för sent. Hjälpen behövs snabbt, säger N:son Engelbäck.

Mer än bara ekonomiska hinder

Bland åhörarna satt såväl företagare som företrädare för olika kommuner i Skåne och Blekinge. Perstorps näringslivschef var en av många skeptiska personer i publiken. Hon menade bland annat på att det är bättre med planerade avbrott än tillfälliga, detta då hon menar på att de senare kan vara riktigt farliga för samhället.

– Kronor och ören är sin sak, men väl så illa är bristen på förutsägbarheten. Att inte veta från en dag till en annan om man ska få normala elpriser eller inte gör det omöjligt att bedriva företag, säger Johan Dalén från Svenskt näringsliv.

Precis som Företagarna så är Svenskt näringsliv av den uppfattning av att de bidrag som fanns förra vintern var undermåliga och felaktigt utförda. 

– Elpriset är den enskilt mest inflationsdrivande faktorn i samhället, säger Dalén.

Sverige är sedan år 2011 indelat i fyra elområden. I dag pågår en översyn av dessa. 90 procent av Sveriges livsmedelsproduktion sker i elområde tre och fyra, som är de med i särklass högst elpriser.

– Det finns bara ett sätt att få täckning för kostnadsökningarna – genom att höja priserna till konsumenterna. Det är inte enkelt, säger Anders Rolfsson, Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Att höja priserna på svenskt livsmedel påverkar hushållens ekonomi men gör också att verksamheterna kan konkurreras ut av billigare produkter som importeras.

– I den här takten kan vi se att priserna kommer fortsätta öka de närmsta tolv månaderna. Det bromsar investeringsviljan på gårdarna, säger Rolfsson.

LRF vill se att primärproduktionen ska räknas som samhällsviktig elanvändare – och därmed inte drabbas av elavstängningar.

– Redan 2017 började det talas om elavstängning då vi hade mycket strömavbrott en period. Maskiner kan gå sönder, eller få problem att starta upp efter elavbrott. Som företagare är det värdefullt att få veta fem timmar i förväg att elen kommer stängas av i stället för en halvtimme innan, säger Tryding.

Dalén lyfter djurproduktionen som ett exempel på företag som inte kan ställa om sina verksamheter på en gång. Att något måste göras är alla överens om, och att företagarna redan gör tillräckligt likaså.

Fler nyheter från Företagarna