podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vinnare av Innovationskraft 2022: Adix

Publicerad 27 jun 2022
På prisutdelningen i Innovationskraft 2022 Region Syd den 16 juni prisades Adix för sin innovativa idé och blev de lyckliga vinnarna som mottog 80 000 kronor. Möt Adix, utvecklarna av ett nytt screeningverktyg för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom. Deras kostnadseffektiva metod använder maskininlärningsbaserade analyser för att upptäcka digitala biomarkörer och ge resultat på 5 minuter. Adix är icke-invasiv och skalbar och kommer att minska kostsamma och tidskonsumerande diagnostiska procedurer.

Innovationskraft är en satsning där Venture Cup tillsammans med Företagarna Syd och Almi Företagspartner Skåne under våren har letat efter innovationskraft och gett entreprenörer och intraprenörer möjligheten till feedback samt hjälp att utveckla och omsätta sin idé till verklighet. De sju finalisterna har genomgått en process av screening, feedback, pitchträning och till slut pitchat inför juryn. Detta för att tillslut få fram vinnaren av Innovationskraft Syd 2022: Sandra Challma, Filip Peters, Jakob Gelberg och Jacob Ahrnstein.

Med det höga antalet av äldre personer som lever med demens och Alzheimers sjukdom idag, och att detta antal bara ökar när vi tenderar att leva längre, så behövs det snabbare och mer effektiva diagnostiska åtgärder för att forskningen ska hitta en tillförlitlig behandling för detta enorma samhällsproblem. Adix ger en lösning för de dyra och tidskrävande diagnostiska metoder som används idag. De har implementerat sin maskininlärningsmodell i en smartphone-app, vilket resulterar i en mycket skalbart, icke-invasivt och kostnadseffektivt screeningverktyg som kan upptäcka digitala biomarkörer innan kognitiva symtom uppträder. Screeningverktyget kommer att hjälpa forskning med snabbare patientrekryteringsproccesser, som i sin tur kan leda till ett genombrott i att utveckla en pålitlig behandling.

– Vi ser en framtid utan denna fruktansvärda sjukdom, ett samhälle där vem som helst kan screenas och få behandling innan de kognitiva symtomen visar sig och minnet går förlorat, säger teamet bakom Adix. 

Idén som resulterade i Adix lösning föddes genom diskussioner mellan grundaren Filip Peters och hans farbror Dan Peters, som har arbetat inom Alzheimers forskningsfält i över 20 år och övervägt över bristen på enklare och snabbare diagnostiska åtgärder. Filip, som har mer än 5 års erfarenhet av maskininlärningsteknologier, hittade en artikel som visar hur maskininlärningsmetoder kunde användas vid screening för Parkinsons sjukdom. Idén blev då påtaglig. Efter en lång tid med ansiktet nere i litteratur om just Alzheimers sjukdom, blev Filip mer övertygad om att denna idé skulle kunna fungera och började då utveckla en prototyp. Tillsammans med Jakob Gelberg och Jacob Ahrnstein, med vilka han tidigare hade utvecklat och lanserat ACORAI: en monitorenhet för hjärtat, tog de idén till handling. Pilotstudien visade lovande resultat och teamet är nu fast beslutna om att validera lösningen. Sandra engagerade sig i projektet när hon började märka symtom på Alzheimers sjukdom hos sin mamma och ville att jobba på området för diagnostik, och arbetar nu med att optimera Adixs verksamhetsmodell. Tillsammans är detta team ägnat att bygga denna affärsidé till en framgångsrik produkt för marknaden. 

Adix har tillsammans med sex andra finalister i region syd genomgått en hård screeningprocess, pitchträning och slutligen pitchat sin idé framför juryn som valde ut ADix som vinnare av vårens upplaga av Innovationskraft 2022 i Region Syd. Motiveringen till priset lyder: En disruptiv innovation med potential att skapa stora hälsovinster. Juryn ser stora möjligheter till förbättrad hälsa genom att innovationen gör kvalitativa diagnoser tillgängliga för fler, mera frekvent och till en lägre kostnad vilket skapar förutsättningar för att ge rätt vård i ett tidigt skede för en av våra mest vanliga åldersrelaterade sjukdomar.

– Bara att vara finalist för Innovationskraft är VentureCup mycket uppskattat. Vinsten kommer verkligen hjälpa oss att vidareutveckla vår innovativa idé som kan göra en enorm samhällsskillnad. Dock tror vi att den största fördelen med att bli vinnare av den här tävlingen, och ha tävlat mot så många andra innovativa idéer, är den synlighet och prestige det medför. Att vårt arbete blir erkänt och uppskattat skulle väcka intresse för en bredare publik. Bara de växande nätverksmöjligheterna och partnerskapen som kan vara resultatet av en seger i Venture Cup kan resultera i att vår produkt når marknaden snabbare. Vi vill se till att läkemedelsindustrin får tillgång till snabbare diagnostiska metoder som skulle kunna leda till ett genombrott inom tillförlitliga behandlingar. Visionen är att vem som helst, var som helst ska ha tillgång till en snabb och kostnadseffektiv diagnos och behandling, och kanske kan vi i framtiden se en värld utan de fruktansvärda effekterna av Alzheimers sjukdom, säger vinnarna. 

Framtiden

– Vårt långsiktiga mål är att kommersialisera under Q1, 2025. Med mer än 150 miljoner patienter i behov av screening för Alzheimers sjukdom globalt, skulle den totala tillgängliga marknaden uppskattas till 7,5 miljarder dollar i höginkomstländer. Vi räknar med en marknadsandel på 5 procent som kommer att resultera i en intäkt som uppskattas till 375 miljoner dollar. Vi förutspår också en inkrementell intäkt på 9 procent marknadstillväxt per år, säger de och fortsätter: 

– Våra kortsiktiga planer för företaget syftar till att validera vår produkt. För att göra det behöver vi att samla större och hög kvalitativa datauppsättningar för att vidareutveckla vår maskininlärningsmodell. Därför ska vi knyta an till och samarbeta med viktiga opinionsbildare. Vårt långsiktiga mål är att komma in i läkemedelsindustrin och få vår lösning att användas som ett screeningverktyg för snabbare patientrekryteringsprocesser i kliniska prövningar. Vi planerar också att komma in i sjukvårdssektorerna som arbetar med Alzheimers sjukdomsdiagnostik. När primärvården sedan är utrustad för massscreening och en pålitlig behandling är tillgänglig, planerar vi att marknadsföra vår produkt för allmänheten. Dessutom strävar vi efter att utöka vår produkt och kommer att arbeta med att utveckla maskininlärningsmodeller för screening av andra neurodegenerativa sjukdomar som kan detekteras genom datorsyn.

Stort grattis till alla er bakom företaget Adix!

Fler nyheter från Företagarna