headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Tekn. dr Marcus Wallenbergs stiftelse

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område.

Stiftelsen grundades 1982 genom bidrag från svenska företag, organisationer och privatpersoner till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenbergs (1899-1982) minne. Sedan grundandet har mer än 2 800 stipendier delats ut till ett belopp om nästan 402 miljoner kronor, varav drygt 210 miljoner kronor under de senaste tio åren.

Stiftelsen har under 2012 beviljat ett 90-tal stipendier. Huvuddelen av stipendierna avser studier i Europa, framförallt Storbritannien och USA. Totalt beviljat belopp under året uppgick till ca. 28 miljoner.

Ansökan

För att ansöka om stipendium klicka här.