För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Tekn. dr Marcus Wallenbergs stiftelse

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område.

Stiftelsen grundades 1982 genom bidrag från svenska företag, organisationer och privatpersoner till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenbergs (1899-1982) minne. Sedan grundandet har mer än 2 800 stipendier delats ut till ett belopp om nästan 402 miljoner kronor, varav drygt 210 miljoner kronor under de senaste tio åren.

Stiftelsen har under 2012 beviljat ett 90-tal stipendier. Huvuddelen av stipendierna avser studier i Europa, framförallt Storbritannien och USA. Totalt beviljat belopp under året uppgick till ca. 28 miljoner.

Ansökan

För att ansöka om stipendium klicka här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.