headphones newspaper video-player

Ett företagsklimat i världsklass

Så får du politikerna att lyssna

Politiker och tjänstemän är lyhörda om det finns bra förslag och goda argument.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef.

Historisk möjlighet - håll kursen!

Nu finns en öppning för att leverera bättre företagsklimat. 

Günther Mårder, vd.

Företagare - vi behöver dig

Det är som en samlad kraft vi företagare kan nå störst resultat. 

Linda Syrén, marknads- och försäljningschef.

Så får du politikerna att lyssna

Politiker och tjänstemän är lyhörda om det finns bra förslag och goda argument.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef.

Historisk möjlighet - håll kursen!

Nu finns en öppning för att leverera bättre företagsklimat. 

Günther Mårder, vd.

Företagare - vi behöver dig

Det är som en samlad kraft vi företagare kan nå störst resultat. 

Linda Syrén, marknads- och försäljningschef.

Vi förändrar och gör skillnad!

Regeringsöverenskommelsen, "januariavtalet", innehåller ett trettiotal av Företagarnas prioriterade frågor, från skattesänkningar och förenklad skatt för fåmansföretag  till lägre arbetsgivaravgifter och insatser för att möta företagens kompetensbehov.  Det krävs för att göra det enklare och billigare att driva företag.

Nu fortsätter vi den politiska dragkampen för ett göra Sverige till ett land där företagare erkänns som de hjältar ni är.

Företagarna har haft flera viktiga framgångar i frågor som påverkar vardagen för dig som företagare. Vi har skrivit rappoter, svarat på remisser, drivit opinion, samtalat med beslutsfattare och givit konkreta förslag. Resultatet ser vi bland annat i skattelättnader, ändrade regler vid generationsskifte och utökat rut-avdrag. 

Vi slår oss aldrig till ro. Vi påverkar beslutsfattare lokalt och nationellt för att det ska bli enklare för dig som företagare. 

Moderniserad arbetsrätt

Äntligen ska lagen om anställningsskydd omarbetas och moderniseras! En utredning har tillsatts och Företagarna sitter med som experter. Utredningen ska titta på processerna vid uppsägningar pga. personliga skäl  samt ta fram förslag som innebär lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för de mindre företagen. Läs mer om en moderniserad arbetsrätt. 

Lägre skatt för företag och företagare

Enligt Januariavtalet ska en skattereform utredas och eventuellt genomföras under de kommande åren. Företagarna har länge jobbat för sänkt skatt på jobb och företagande. Ett första steg är slopandet av värnskatten, den extra statliga inkomstskatt som höginkomsttagare betalar. Läs mer om sänkt skatt. 

Sänkt arbetsgivaravgift - "växastöd"

Sedan 1 januari 2018 kan alla soloföretagare som driver aktiebolag och handelsbolag få en 70-procent lägre arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. I början av 2017 infördes detta för enskilda näringsidkare, men nu omffattas alltså  även soloföretagare med andra företagsformer.  Läs mer om "växa-stödet".

Här har vi samlat några av våra senaste politiska segrar

Enklare generationsskifte

Från och med den 1 juli 2019 gäller samma skatteregler oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, en fråga som Företagarna sedan länge tryckt på för. Läs mer om generationsskifte. 

Utökat rutavdrag

Från och med 1 juli 2019 kan alla över 18 år göra rutavdrag  upp till 50 000 kronor per år. Det är en fördubbling jämfört med tidigare, eftersom Rut-avdraget halverades från och med 2016. Läs mer om det utökade rut-avdraget.

Enklare 3:12-regler

2017 lyckades vi få regeringen att backa från skärpta 3:12-regler. Nu har regeringen och dess stödpartier aviserat att en översyn av 3:12-reglerna. En utredning ska tillsättas i år, med sikte på att vara klar 2021.  Läs mer om 3:12-reglerna här. 

Skyddad SGI i företagets uppstartsskede

Från den 1 augusti 2018 har reglerna för skyddad SGI under uppstartsskede ändrats för att gälla alla företagare. Dessutom har tiden förlängts för enskild firma. Nu gäller tre år för alla företagare. Företagare med aktiebolag saknade, innan den 1 augusti 2018, skydd för sin sjukpenninggrundade inkomst (SGI) när de startade företag.  Läs mer om skyddad SGI. 

Korta betaltiderna

Företagarna har drivit på för max trettio dagars betaltid ska gälla så att inte småföretagare ska att hamna i kläm när storföretagen drar ut på betalningarna. Nu uppmanar regeringen näringslivet att frivilligt ta fram en lösning för kortare betaltider, annars väntar lagstiftning och det finns en kod som många stora företag lovat följa. Läs mer om betaltider. 

Nedsatt arbetsgivaravgift – ”ingångsavdrag”

Företagarna vill se en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna. Ingångsavdraget – en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden – är ett välkommet steg. Ingångsavdraget är en del av överenskommelsen mellan regeringen och C och L och ska träda i kraft 1 juli 2020. Läs mer om Ingångsavdrag.