podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Företagarna Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län och Uppsala läns regionstyrelse

Företagarna Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län och Uppsala län stärker sin samverkan och blir därmed en ännu starkare aktör i berörda regioner. Tidigare hade respektive bolag varsin styrelse, men har vid årsstämmorna nu bildat en gemensam styrelse för att på så sätt kunna agera tydligare och enklare på storregional nivå.

Vår regionstyrelse 2022: 

Bengt Bengtsson
Ordförande
bengt.bengtsson@foretagarna.se
070-899 17 75

Pär Åkerberg
Vice ordförande
par@akerbergstrafik.se
070-662 65 71

Erik Dahlgren
Ledamot
erik.dahlgren@ornatus.se

Rose-Marie Danielsson
Ledamot
rmda@romaresurs.se

Mathias Bardland
Ledamot
mathias.bardland@strollysweden.com

Anna Bixon
Ledamot
anna@bixon.se

Annika Eklöf
Ledamot
annika.eklof@minocta.se

Maria Bergström
Ledamot
maria@veluxo.se

Suzanne Asserholt
Repr Företagarna Riks
suzanne.asserholt@foretagarna.se


Valberedning: 

Marie-Louise Falk
Sammankallande
marielouise@marielouisefalk.com
070-264 57 53

Gunilla Lange
gunilla.lange@egalia.se

Olle Forsberg
olle.forsberg@outlook.com

Kristina Kaupt Elford
kristina.elford@abdv.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.