podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarna Stockholms län och Mälardalens regionstyrelse

Företagarna Stockholms län och Företagarna Mälardalen stärker sin samverkan och blir därmed en ännu starkare aktör i berörda regioner. Tidigare hade respektive bolag varsin styrelse, men har vid årsstämmorna nu bildat en gemensam styrelse för att på så sätt kunna agera tydligare och enklare på storregional nivå.

Vår regionstyrelse: 

Bengt Bengtsson
Ordförande
bengt.bengtsson@foretagarna.se
070-899 17 75

Pär Åkerberg
Vice ordförande
par@akerbergstrafik.se
070-662 65 71

Erik Dahlgren
Ledamot
erik.dahlgren@ornatus.se

Jennie Sandelin
Ledamot
jennie@visualsign.se

Rose-Marie Danielsson
Ledamot
rmda@romaresurs.se

Mathias Bardland
Ledamot
mathias.bardland@strollysweden.com

Anna Bixon
Ledamot
anna@bixon.se

Maria Bergström
Ledamot
maria@veluxo.se

Suzanne Asserholt
Repr Företagarna Riks
suzanne.asserholt@foretagarna.se


Valberedning: 

Lars Belin
Sammankallande
lars@granzellbelin.se
070-589 85 90

Gunilla Lange
gunilla.lange@egalia.se

Marie-Louise Falk
marielouise@marielouisefalk.com

Olle Forsberg
olle.forsberg@outlook.com

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.