headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Företagarna Stockholms län och Mälardalens regionstyrelse

Företagarna Stockholms län och Företagarna Mälardalen stärker sin samverkan och blir därmed en ännu starkare aktör i berörda regioner. Tidigare hade respektive bolag varsin styrelse, men har vid årsstämmorna nu bildat en gemensam styrelse för att på så sätt kunna agera tydligare och enklare på storregional nivå.

Vår regionstyrelse: 

Bengt Bengtsson
Ordförande
bengt.bengtsson@foretagarna.se
070-899 17 75

Pär Åkerberg
Vice ordförande
par@akerbergstrafik.se
070-662 65 71

Erik Dahlgren
Ledamot
erik.dahlgren@ornatus.se

Jennie Sandelin
Ledamot
jennie@visualsign.se

Rose-Marie Danielsson
Ledamot
rmda@romaresurs.se

Mathias Bardland
Ledamot
mathias.bardland@strollysweden.com

Anna Bixon
Ledamot
anna@bixon.se

Tiina Magnusson
Ledamot
tiinamagnusson@hotmail.com

Suzanne Asserholt
Repr Företagarna Riks
suzanne.asserholt@foretagarna.se


Valberedning: 

Lars Belin
Sammankallande
lars@granzellbelin.se
070-589 85 90

Gunilla Lange
gunilla.lange@egalia.se

Marie-Louise Falk
marielouise@marielouisefalk.com

Olle Forsberg
olle.forsberg@outlook.com