headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
6 av 10 har svårt med finanisering.

Sex av tio entreprenörer upplever att det är svårt att få finansiering till investeringar

Hela 59 procent av småföretagare anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering. Det handlar om tiotusentals företagare!

De viktigaste förklaringarna för finansieringssvårigheterna är krav på säkerhet och personlig borgen. Kostnaderna för banklån och krediter till företag tycks fortfarande vara höga i förhållande till aktiemarknadens avkastning och det låga ränteläget.

Vill vända trenden

Riksbanken har under flera år fortsatt att varna för allt högre risker kring hushållens växande skulder, men håller samtidigt en rekordlåg ränta för att blåsa liv i inflationen.

Om möjligt skulle Riksbanken vilja stimulera ekonomin via företagens investeringar och samtidigt bromsa hushållens bolån, men just nu går utvecklingen åt motsatt håll, visar SCB:s skuldstatistik.

Information och regelverk brister

Utlåningen till företag bromsar medan hushållens skuldsättning tycks fortsätta öka. Troliga förklaringar är bristfällig information mellan kreditgivare och låntagare, men också regelverk som påverkar utlåningen till företag.

Företagen behöver extern finansiering för att investera och utveckla verksamheten. Det leder till innovation och produktivitetsökning, bättre exportmöjligheter och fler jobb och välfärd i Sverige!

Läs också!

Bas för graf: De som har investerat, och haft behov av extern finansiering/kredit

Källa: Företagarna, ”Finansiering för tillväxt och jobb” 2016

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap