headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Investering i svenska företag

Detta investerar svenska företag helst i

Maskiner och inventarier står högt i kurs när svenska företag investerar. Men även om varannan har gjort en investering senaste året upplever många att det är svårt att finansiera dem.

Nästan hälften av företagarna har gjort en investering de senaste året. Drygt 60 procent av de investerade i maskiner och inventarier. På andra platsen kommer fordon, med 28 procent. Också utbildning, marknadsföring och fastigheter är vanligt att investera i. Det visas i Företagarnas rapport Finansiering för tillväxt och jobb.

Investeringar är viktigt för att utveckla verksamheten och generera omsättning och lönsamhet i framtiden. Det leder till innovation och produktivitetsökning, bättre exportmöjligheter och fler jobb och skatteintäkter i Sverige!

Många företagare upplever dock att det är svårt att få finansiering till investeringar. Det kan du läsa mer om i länkarna nedan:

Källa: Företagarna, ”Finansiering för tillväxt och jobb”, 2016

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap