podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Var tionde som föds idag antas bli minst 100 år

Fram till år 2066 kommer Sveriges befolkning öka med en tredjedel. Och många kommer vara riktigt gamla! En riktig utmaning - som kräver fler framgångsrika företag som underhåller välfärden.
Folkmängd Sverige. Källa: SCB april 2016

Enligt SCB:s senaste prognos ökar befolkningen med en tredjedel 2016-2066. Redan nästa år blir vi fler än 10 miljoner. 2024 kommer 11 miljoner människor bo i Sverige och 2040 hälsar Sverige medborgare nummer 12 miljoner välkommen. Om 50 år är folkmängden 13,3 miljoner.

En starkt växande befolkning bjuder på möjligheter och utmaningar för landet. Långsiktiga planer och strukturreformer behövs inom en rad viktiga samhällsområden som bostadsmarknaden, infrastruktur, utbildningssystem och vård- och omsorgssystem.

Lönsamhet är en grundförutsättning för långsiktigt och framgångsrikt företagande, därmed också för strukturomvandling och innovation.

Fler blir äldre

Sveriges befolkningsstruktur kommer att ändras de kommande 50 åren. Befolkningsökningen i åldersgruppen 65+ är tre gånger så stor som i de åldrar då flest förvärvsarbetar, 20–64 år. Det betyder att färre kommer att betala för allt fler.

Antalet personer över 85 år kommer även den att öka, med drygt 180 procent. Behovet av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg kommer att öka.

Det behövs mångfald, engagemang och innovativa lösningar för att möta dessa behov med kvaliteten i fokus. Det behövs småföretagare.

 99,3 procent av företagen har färre än 50 anställda. Dessa företag har en viktig roll i dagens samhälle och de är nyckeln i framtidens utmaningar. Drygt 4 av 5 jobb skapas i småföretagen och en tredjedel av kommunala skatteintäkter kommer från småföretagen och deras anställda. 

Källa till grafik: SCB, april 2016 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.