headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretag har svårt att hitta finansiering visar Företagarnas nya rapport

– Trots att vi har en extremt expansiv penningpolitik med minusränta så ser vi att mindre, växande företag fortfarande upplever det som väldigt svårt att få extern finansiering, säger Daniel Wiberg, chefekonom på Företagarna i en intervju i Di.

MIkael Damberg på Företagarnas seminariumFöretagarnas nya rapport med fokus på småföretags finansieringsmöjligheter släpptes i samband med ett seminarium arrangerat av Företagarna Stockholms län där också näringsminister Mikael Damberg deltog.

Rapporten visar bland annat att svenska småföretag till stor del är beroende av finansiering från sina ägare och dess närstående.

– Vi tycker att politiker och banker måste fokusera mer på de här problemen. Mycket av diskussionen handlar om hushållens skuldsättning, men utlåningen till företag måste fungera bra för att vi ska få tillväxt och jobbskapande genom växande företag”, säger Daniel Wiberg till Dagens industri (27/4)

Närings- och innovationsministern välkomnar i samma artikel rapporten, som han anser belysa ett prioriterat område. 

– Att läget ser ut som det gör för svenska företagare beror delvis på bankernas minskade förmåga och vilja att bevilja lån, inte minst till små företag i växande fas. Det beror också på det minskade utbudet av privat riskkapital i tidig fas, säger Mikael Damberg till Di.

Läs artikeln i Dagens industri här.

Läs Företagarnas finansieringsrapport "Finansiering för tillväxt och jobb 2016" här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap