podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Stuga eller båt i företaget?

Företagarnas skattejurist Karin Berggren om riskerna att låta företaget köpa båtar och fritidshus.
Publicerad 20 jun 2016

När företaget går bra kan det kanske kännas lockande att låta företaget göra vissa investeringar som kan vara till nytta för företagaren privat, exempelvis en segelbåt eller lägenhet i fjällen. Men skattekonsekvenserna av sådana handlingar kan bli lite värre än vad företagaren tänkt sig.

Företagaren kommer nämligen inte att beskattas för sin användning av båten utan för möjligheten att använda båten, den så kallade dispositionsrätten. Med andra ord ska företagaren ta upp marknadsvärdet för att han har kunnat använda båten eller fjällstugan.

Om företagaren kan visa att båten varit upptagen, exempelvis genom uthyrning eller att den har använts i verksamheten, blir det inget förmånsvärde för den perioden. Detsamma gäller för de flesta dyrare saker eller bostäder som företaget äger och där företagaren har en förmån av det privat. Förmånen bestäms efter marknadsvärdet, det vill säga vad företagaren skulle ha fått betala i hyra för det som ska förmånsbeskattas om hon eller han hyrt motsvarande på orten.

Undantaget är bilar där förmånsvärdet räknas fram efter en schablon beroende på typ av bil med mera. Men när det gäller bilar kan företagaren undgå förmånsvärde genom att kunna visa att hon eller han använt bilen i mindre omfattning – det betyder högst tio gånger och högst 100 mil per år.

När det gäller bostäder tar Skatteverket fram schablonvärden för marknadsvärdet som ligger till grund för arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag. Men i övriga fall måste företagaren eller arbetsgivaren göra en egen bedömning av marknadsvärdet för förmånen, till exempel hyra per vecka för segelbåten. Detta för att kunna göra rätt preliminärskatteavdrag, betala rätt arbetsgivaravgift och redovisa rätt belopp i kontrolluppgift till Skatteverket.

Om företagaren eller arbetsgivaren anser att det inte finns något förmånsvärde eller lågt sådant – och vill undvika risken för skattetillägg – går det att skriva till Skatteverket och begära omprövning av den i arbetsgivardeklarationen deklarerade uppgiften om förmånsvärde.

Alternativt kan företagaren göra ett så kallat öppet yrkande i inkomstdeklarationen som innebär att de uppgifter som krävs för bedömning av förmånen lämnas under särskilda upplysningar för att undvika skattetillägg.

Som företagare gäller det att göra en ordentlig kalkyl – ibland kan det i slutändan vara enklare ur skattesynpunkt att betala med skattade pengar.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna