headphones newspaper video-player

Intervju med Anita Roll, ordförande i Företagarna Stockholms stad

Här får du lära känna medlemmarna i Företagarna Stockholms stad
Publicerad 26 apr 2021

Anita, berätta lite om dig och ditt företag Konsultera!

Efter att ha startat och drivit konsultföretag i över 30 år har jag mycket erfarenhet att dela med mig av. Mina år som förtroendevald på Företagarna har också fördjupat mina kunskaper runt entreprenörskap och företagande. Därför driver jag idag en egen konsultverksamhet, Konsultera, där jag ställer mig själv till förfogande för styrelseuppdrag, mentorskap, ledningsuppdrag och kvalitetsledning. Min devis är att företagandet ska vara utvecklande, lönsamt och roligt.  

Varför blev du medlem i Företagarna?

Jag gick med i Företagarna då jag såg det oerhörda värdet av att ha det stöd som organisationen kan ge mig som företagare. Att driva företag är inte alltid en dans på rosor och man hamnar ibland i svåra och utmanande situationer där man kan behöva support eller vägledning i hur man ska hantera dem. Företagarna har verkligen kunnat leva upp till mina förhoppningar - många gånger om!

Vilka av Företagarnas förmåner använder du och varför?

Den juridiska rådgivningen har hjälpt mig många gånger. Jag är oerhört tacksam för att jag snabbt och enkelt fått svar på de funderingar och frågor jag har i allt från arbetssättliga till delägarfrågor. Dessutom är rabatten vid inköp av bil verkligen generös. Den har jag använt mig av. Möjligheten till kompetensutveckling och nätverkande uppskattar jag också. 

Vilka företagspolitiska frågor tycker du är viktiga att driva?

Regelförenkling är ett område som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har, efter att ha drivit företag i 30 år, drabbats av regler som är obegripliga, svårtolkade och ologiska. Detta har givit mig energi att arbeta aktivt med regelfrågor i över 10 år. Det arbetet sker i Företagarnas egen regi men även tillsammans med NNR, Näringslivets Regelnämnd.  Regelförenkling omfattar ju många områden och det arbetet har givit mig insyn i många områden där enklare regler skulle gynna företagandet. 

Varför har du valt att engagera dig som förtroendevald?

Jag har varit medlem i säkerligen 20 år i Företagarna. Jag har alltid imponerats av verksamheten då man som företagare alltid har kunnat räkna med Företagarnas stöd. Detta gjorde att jag utan att tveka ställde mig till valberedningens förfogande för 5 år sedan. Numer är jag ordförande i Stockholms Stad och jag ser det som ett oerhört viktigt och förtroendefullt uppdrag. Det finns så mycket vi kan uträtta för att göra företagandet roligt, utvecklande och lönsamt. Är så glad av att få vara en del av det arbetet. 

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor