podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ulla Hannegård, Håbo kommun

Publicerad 14 maj 2021
Varje vecka träffar vi en medlem i Företagarna Håbo eller nyckelperson i näringslivet.
Ulla Hannegård

För snart 2,5 år sedan gjorde hon entré i Håbo kommun som ny upphandlingschef. Vi i Företagarna upptäckte rätt snart att det var en kompetent och driven kvinna som är öppen för samarbeten och ser näringslivsarbetet som en självklarhet, både i hennes roll och i alla andras inom kommunen.

Vi tog en pratstund med Ulla Hannegård

Jag är chef för upphandlingsenheten i kommunen som arbetar med offentlig upphandling i olika delar. Det många inte förstår är att det handlar om att göra affärer på bästa sätt för skattebetalarnas pengar. Det gäller att tillsammans med våra förvaltningars beställare göra det bästa vi kan för att målen ska uppnås. För att kunna göra det krävs planering och att ledningen ska förstå vilken potential väl utfört inköpsarbete har då det går att spara pengar på goda strategier utifrån politiska mål.

Vi har 6,8 tjänster på enheten och av dessa är 3,8 personer upphandlare. Övriga är jag själv, en inköpsadministratör och en E-handelsansvarig (vårt interna inköpssystem).

Vi genomför alla upphandlingar över direktupphandlingsvärdet eftersom dessa är regelstyrda och kräver kompetens om lagstiftning men framför allt om hur man gör goda affärer. Vi arbetar också aktivt med att utbilda internt i organisationen men också det lokala näringslivet och politiker.

Min bakgrund är att jag är jurist med ett avtals- och obeståndsrättsligt förflutet på bank och sedan ca 15 år har jag varit inköps- och upphandlingschef i olika kommuner, i region och statligt. Förutom mitt dagarbete har jag också skogsfastigheter och är sedan kort tid tillbaka del av ett familjeföretag i Norrbotten.

Vilka är dina drivkrafter i arbetet med offentlig upphandling?

När jag kom till kommunen arbetade man reaktivt med inköp och upphandling dvs. ett uppdrag kom in, det genomfördes och sedan var det avklarat och slut. Inköpsprocessen är så mycket mer och mitt arbete är som jag ser det att få alla förvaltningar i kommunen med på tåget och att vilja göra goda affärer.

Jag en ganska orädd person som vågar prova nytt så det finns egentligen inte någon begränsning för vad man kan göra. Allt kan utvecklas och förbättras så det är nog min största drivkraft att jag är just driven och orädd.

Engagerad i det lokala näringslivet!

Vi har upplevt från början att du känner dig bekväm i näringslivet och arbetar aktivt med de frågorna i ditt dagliga arbete. Du var med och skapade Träffpunkt Upphandling som numer går under namnet Träffpunkt Näringsliv, vilket är en av de stora plattformarna för utvecklingen av näringslivet i kommunen.

Jag vet att ett bra engagemang från näringslivet ger oss i kommunen hjälp på traven då vi inte har svar på alla frågor. Det är därför oerhört viktigt att skapa goda relationer, lära känna varandra för att kunna få ett bra samarbete. Eftersom jag själv både haft eget företag, äger skog (som drivs som företag) och har min familj som har och har haft olika företag är samarbetet inget konstigt eller svårt.

Vad kommer vi att få se från dig och dina medarbetare framöver?

Om jag och mina duktiga medarbetare får arbeta på med att implementera goda sätt att arbeta med inköp och upphandling kommer vi att ha kontinuerlig utbildning för dem på förvaltningarna som ska vara certifierade beställare. Dessa kommer att utgöra en inköpssamordnargrupp som kommer att vara kompetenta på inköp.

Vi arbetar också på att förbättra samarbetet med de lokala företagen, bla. så att vi i de förberedande faserna inför upphandlingar uppmanar beställarna att ställa frågor till företagen för att kunna utforma kravspecifikationer bättre. Vi i kommunen sitter inte på alla svaren.

Vi planerar också att framöver kunna följa upp upphandlingar bättre dvs. att ta reda på inte bara om avtal blev bra utan vad man egentligen tycker om upphandlingsunderlag, krav ställda däri mm. Kan vara något att ha som tema senare på våra träffpunkter!

Avslutningsvis, vad händer under sommaren?

Jag kommer att resa till min skog och familjens företag uppe i norr i några veckor i sommar och sedan blir det Spanien och mitt hus på Costa del Sol. I Norrbotten bor min äldsta son och honom har jag inte sett på många månader så det ska bli trevligt. Givetvis har jag då fått båda mina vaccinsprutor.

Fler nyheter från Företagarna