podcast news play företagaren I media förmån faq

Intervju med Paul Silander på Skubbet AB

Varje vecka träffar vi en medlem i Företagarna Håbo eller nyckelperson i näringslivet.
Publicerad 7 maj 2021

Vad gör ni på Skubbet?

Skubbet är ett transport- och logistikföretag som tillhandahåller transport och lagertjänster. Våra dagliga transporter utför vi främst i Stockholms-, Upplands- och Mälardalsregionen.

Men det händer att kunder har behov av akuta transporter längre bort och då kör vi hela Europa om det skulle behövas. På lagret tar vi hand om allt från lagerhållning av varor till orderplock, ompackning osv.

Hur många transporter i er regi rullar på vägarna varje dag/vecka/månad?

Vi utför ca 150–200 transporter per dag.

Hur har pandemin påverkat er?

På transportsidan har pandemin inte påverkat oss speciellt märkbart. På lagersidan har vi haft en nergång då en av våra stora lagerkunder jobbar mot restaurang och hotellbranschen där det varit tufft under pandemin.

Vilka utmaningar ser du att er bransch har?

Den stora utmaningen är att möta de allt högre miljö och kvalitetskraven från kunderna samtidigt som branschen är under hård prispress, De höga kraven medför högre kostnader samtidigt som det finns allt för många aktörer i branschen som pressar priserna till orimligt låga nivåer.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.