För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Intervju med Paul Silander på Skubbet AB

Publicerad 7 maj 2021
Varje vecka träffar vi en medlem i Företagarna Håbo eller nyckelperson i näringslivet.

Vad gör ni på Skubbet?

Skubbet är ett transport- och logistikföretag som tillhandahåller transport och lagertjänster. Våra dagliga transporter utför vi främst i Stockholms-, Upplands- och Mälardalsregionen.

Men det händer att kunder har behov av akuta transporter längre bort och då kör vi hela Europa om det skulle behövas. På lagret tar vi hand om allt från lagerhållning av varor till orderplock, ompackning osv.

Hur många transporter i er regi rullar på vägarna varje dag/vecka/månad?

Vi utför ca 150–200 transporter per dag.

Hur har pandemin påverkat er?

På transportsidan har pandemin inte påverkat oss speciellt märkbart. På lagersidan har vi haft en nergång då en av våra stora lagerkunder jobbar mot restaurang och hotellbranschen där det varit tufft under pandemin.

Vilka utmaningar ser du att er bransch har?

Den stora utmaningen är att möta de allt högre miljö och kvalitetskraven från kunderna samtidigt som branschen är under hård prispress, De höga kraven medför högre kostnader samtidigt som det finns allt för många aktörer i branschen som pressar priserna till orimligt låga nivåer.

Fler nyheter från Företagarna