podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Intervju med Jenny Lindberg, Näringslivschef i Håbo Kommun

Publicerad 23 apr 2021
Varje vecka träffar vi en medlem i Företagarna Håbo eller nyckelperson i näringslivet.

Jenny Lindberg.jpgBerätta lite om dig och ditt arbete som näringslivsche.

Jag bor i Håbo sen över tjugo år och har arbetat med näringslivsfrågor här i snart tio år, och som näringslivschef sedan ett år tillbaka. Det som jag och min kollega Ulrika Adolfsson gör på näringslivsenheten är väldigt varierat. Till exempel tar vi emot frågor från både lokala företag och sådana som vill flytta hit, vi är med och bevakar näringslivets intressen när kommunen hanterar strategiska frågor, vi omvärldsbevakar och kommer med idéer inom förvaltningen för att stötta företagandet i kommunen, vi stöttar också förvaltningen i kontakten med företag och vi jobbar med en näringslivsstrategi och interna rutiner för näringslivsarbetet. Arbetsdagarna är väldigt varierade men framför allt pratar vi mycket med både företagare och andra.

Vad har du för egenskaper som gör dig bra i din roll?

Jag är en lösningsorienterad person, jag kan vrida och vända på problem för att komma vidare eftersom jag vill få saker att hända. Och så tycker jag om människor, det är nog en nödvändighet för en sådan här roll. Jag tycker om att prata med människor och hjälpa dem komma vidare, till exempel när man inom ramen för sitt företagande vill förverkliga en idé i Håbo. Jag har också ett stort engagemang för hela Håbo, inte bara för näringslivet. Jag vill vara med och skapa ett bättre samhälle helt enkelt.

Hur fungerar det politiska arbetet i näringslivsfrågor?

Näringslivsenhetens uppdrag är att utföra det som politiken beslutar och vårt mål är att öka företagens nöjdhet med kommunens fysiska och digitala bemötande. Vi tillhör kommunstyrelsens förvaltning som styrs av Kommunstyrelsen men många frågor som rör företagande hanteras inom någon av övriga förvaltningar som har egna politiska nämnder. Vår roll är att stötta och visa samtliga förvaltningar hur man kan arbeta för att förbättra det lokala företagsklimatet. Det politiska systemet med olika instanser som bereder, diskuterar och beslutar är inte helt lätt att förstå, och näringslivsenheten har på agendan att bjuda in till ett öppet möte framöver där vi kan belysa hur det här fungerar i en kommun och varför det ibland kan upplevas att det tar lång tid för ett ärende. Det är så det demokratiska systemet fungerar i Sverige och Håbo helt enkelt.

Hur ser du på din och näringslivsenhetens roll framöver?

Det lokala företagande är enormt viktigt för samhällsutvecklingen, inte minst för det ekonomiska bidraget som kommer via skattsedeln från de som är anställda i något av Håboföretagen. Håbos näringsliv har under många år visat på en stark tillväxt och utvecklingskraft. Vår viktigaste uppgift de närmaste åren är att driva ett internt utvecklingsarbete där vi ökar alla kommunens medarbetares förståelse för företagande och dess villkor för att skapa ännu bättre förutsättningar att starta, driva och utveckla företag i Håbo.

Fler nyheter från Företagarna