podcast news play företagaren I media förmån faq

Stresstesta företaget – klarar ni coronakrisen?

Genom att svara på nio frågor är du redo att fatta svåra beslut och göra smarta prioriteringar.

Stora företag kan löpande avvara resurser och personer för att arbeta  med riskanalys och hur olika risker ska förebyggas. Även små företag är i viss mån ålagda att göra detsamma. Arbetsmiljölagen innehåller sådana krav. För det lilla företaget är det däremot inte alltid så lätt att veta hur man rent praktiskt ska gå till väga. Då kan det vara bra att göra ett stesstest. Här är ett förslag på hur du kan göra för att ta kommandot över osäkerheten som råder i sviterna av coronaviruset. 

1. Vad händer om X procent av personalen hamnar i karantän?

Sätt in 5,10, 20, 30 procent och så vidare. Testa och se var din gräns går. När börjar det bli svårt att hålla i gång företaget? Går det att jobba hemifrån?

2. Vad händer om person X hamnar i karantän?

Gå igenom namn för namn för att hitta vilka personer som är kritiska för verksamheten. Kan du minska konsekvensen om en nyckelperson försvinner? Går det att jobba hemifrån?

3. Vad händer om X procent av personalen blir långvarigt sjuka och inte kan arbeta?

Sätt in 5,10, 20, 30 procent och så vidare. Testa och se var din gräns går, när börjar det bli svårt att hålla igång företaget?

4. Vad händer om person X blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta?

Gå igenom namn för namn för att hitta vilka personer som är kritiska. Kan du minska konsekvensen av att en nyckelperson är borta?

5. Vilka råvaror/förbrukningsartiklar/produkter är viktigast för ditt företag ska kunna fungera ”normalt”?

Gör en lista och gradera 1-10 – vilka måste du säkra leverans av?

6. Vad händer om vi tappar X procent i omsättning eller vinst?

Sätt in 5,10, 20, 30 procent och så vidare. Testa och se var din gräns går, när börjar det bli svårt att hålla igång företaget?

7. Vad händer om kostnaderna ökar med X procent?

Sätt in 5,10, 20, 30 procent och så vidare. Testa och se var din gräns går, när börjar det bli svårt att hålla igång företaget?

8. Vad händer om X procent av kunderna eller kontaktpersonerna hamnar i karantän eller stänger verksamheten?

Sätt in 5,10, 20, 30 procent och så vidare. Testa och se var din gräns går, när börjar det bli svårt att hålla igång företaget? Går det att jobba hemifrån?

9. Vad händer om kund eller kontaktperson X blir långvarigt sjuk eller hårt drabbad av minskad omsättning?

Gå igenom namn för namn för att hitta vilka kunder som är kritiska. Kan du minska konsekvensen, underlätta för kunden?

 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.