För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Så tar du dig genom vabruari

Vintervirus tvingar många företagare att sjukskriva sig. Företagarnas chefsjurist, Karin Berggren, ger hälsosamma råd för att minska de ekonomiska biverkningarna när flunsan slår till.

Vinterkräksjuka, influensa och diverse virus brukar göra att många pratar om

vabruari då anställda måste sjukskriva sig, vabba eller om möjlighet finns arbeta hemifrån. Företagare är kända som ett segt släkte.

Men vad händer när även företagaren måste sjukskriva sig?

För företagare med enskild firma gäller att om företagaren blir sjuk ska denne anmäla sig till Försäkringskassan första sjukdagen. Från vilken dag företagaren sedan får ersättning beror på hur många karensdagar denne har anmält till Försäkringskassan.

Karensdagar dagar i början av sjukskrivningen som företagaren inte får betalt för. Företagaren kan själv välja om denne vill ha 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Om företagaren inte har gjort något val är det automatiskt 7 karensdagar. Ju färre karensdagar, desto högre egenavgifter. Reglerna om karensavdrag gäller inte för enskilda näringsidkare som har inkomst av annat förvärvsarbete (till exempel inkomst av näringsverksamhet).

För företagare med aktiebolag gäller samma regler som för andra anställda. Det innebär att aktiebolaget betalar sjuklön till företagaren om denne blir sjuk. Sjuklöneperioden är de första 14 dagarna i sjukperioden. Sjuklönen kan beräknas på samma sätt som för övriga anställda, det vill säga 80 procent av lönen och karensavdrag motsvarande 20 procent av en veckas sjuklön. Reglerna innebär att företagare med aktiebolag inte får någon ersättning från Försäkringskassan förrän efter 14 dagar. Från och med dag 15 får företagare som är anställda i sitt aktiebolag sjukpenning från Försäkringskassan efter hur stor lön företagaren anmält att denne annars skulle fått från bolaget. Det innebär att om företagaren tar ut en låg lön, eller ingen lön alls, riskerar denne att inte få någon ersättning om denne blir sjuk.

Storleken på ersättningen beror alltså på vad den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) fastställs till. Försäkringskassan gör en bedömning och kan komma fram till att den sjukpenningsgrundande inkomsten är noll om du inte har tagit ut någon lön.

Beräkna sjukpennking

När det blir fråga om sjukpenning finns särskilda regler för beräkning av sjukpenningen för nystartade företagare, oavsett företagsform, de första 36 månaderna. Företagarens sjukpenninggrundande inkomst beräknas då till minst vad som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning (jämförelseinkomsten).

Om en företagare blir sjuk en längre tid och inte kan bidra till företagets inkomster kan det vara svårt att täcka företagets utgifter. En intäktsförsäkring är en försäkring som kan hjälpa till att täcka upp när företagaren blir sjuk en längre tid och företaget fortsätter att ha vissa utgifter. Försäkringen ger ersättning till företaget om företagaren blir sjuk och inte kan arbeta. Ersättningen går direkt till företaget och kan användas till att täcka företagets utgifter. Det är som alltid viktigt att läsa igenom villkoren noga så att du vet vad du betalar för. Du bör som företagare tänka igenom din arbetsmiljö och arbeta förebyggande för att minska risken för egen sjukskrivning, eftersom det påverkar företaget och även företagarens inkomst.

Har du frågor om sjuklön med mera är du välkommen att kontakta oss jurister i Företagarnas juridiska rådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.