För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!
Foto: Shutterstock

Ökad elproduktion genom kärnkraft

Regeringen föreslår lagändringar för ny kärnkraft och en kärnkraftssamordnare för att underlätta investeringsbeslut. Dessutom föreslås statliga kreditgarantier och en riskdelningsmodell för att stödja kärnkraftsinvesteringar i Sverige.

Regeringen har inkommit med förslag på lagändringar i miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet för att möjliggöra för ny kärnkraft och säkra tillgången på planerbara och fossilfri el.  Lagändringarna innebär att bestämmelsen i miljöbalken, som anger att regeringen endast får tillåta en ny kärnkraftsreaktor om den ersätter en permanent avstängd reaktor och uppförs på en plats där någon av de befintliga reaktorerna är lokaliserad, ska tas bort.  En hänvisning i kärntekniklagen till den bestämmelse i miljöbalken som begränsar regeringens möjlighet att tillåta nya kärnkraftsreaktorer ska också tas bort.

Vidare ska en kärnkraftssamordnare tillsättas för att driva och samordna arbetet med ny kärnkraft i Sverige. Samordnaren ska säkerställa att alla de åtgärder genomförs som krävs för det ska vara möjligt att fatta investeringsbeslut för ny kärnkraft under mandatperioden.

Regeringen har även presenterat förslag om ställa ut statliga kreditgarantier för investeringar i ny kärnkraft samt ta fram en ekonomisk riskdelningsmodell där staten går in och delar risken med de aktörer som bygger ny kärnkraft. Modellen ska kunna användas för all typ av kärnkraftsinvestering och för samtliga aktörer som vill bygga ny kärnkraft i Sverige.

Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.