För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!
Foto: Shutterstock

Minskad klimatpåverkan från flyg

EU inför en reduktionsplikt för hållbara flygbränslen på flygplatser, och samtidigt föreslår regeringen i budgeten 2024 ökat statligt stöd för icke-statliga flygplatser kopplat till klimatvillkor, med Energimyndigheten som får uppdraget att främja marknadsintroduktionen av elflygplan genom klimatpremier.

Reduktionsplikt för flyg

EU har infört en gemensam kvotplikt för hållbara flygbränslen på alla europeiska flygplatser. Enligt den nu antagna förordningen RefuelEU Aviation gäller 2 procent för 2025, 6 procent 2030, och 20 procent av bränslet som tankas på europeiska flygplatser 2035 vara hållbara flygbränslen. Därefter kommer inblandningskraven öka ytterligare och 2050 ska 70 procent vara hållbara flygbränslen. Förordningen innebär att nationella inblandningskrav behöver slopas till förmån för de europeiska kraven.

Driftstöd för icke flygplatser kan villkoras

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 föreslagit ett ökat statligt bidrag för driftstöd till icke-statliga flygplatser. Regeringen anger i det sammanhanget att inriktningen är att det statliga bidraget för driftstöd kommer att villkoras och att flygplatserna behöver uppfylla villkoren för att få del av stödet. Regeringskansliet har påbörjat ett internt arbete med att genomföra regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 avseende bidraget för driftstöd till icke-statliga flygplatser. I det sammanhanget anser regeringen bl.a. att det bör övervägas att ställas krav på minskad klimatpåverkan i samband med bidragsgivning för driftstöd till icke-statliga flygplatser.

Analys av marknadsintroduktion av elflygplan

Energimyndigheten har fått i uppdrag att analysera och föreslå hur de befintliga klimatpremierna kan utformas för att stimulera marknadsintroduktion av elflygplan.

Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.