För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!
Foto: Shutterstock

Förenklade miljötillståndsprocesser

Regeringen har beslutat att inrätta en ny utredning som ska undersöka och föreslå förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt miljöbalken, med målet att effektivisera det svenska genomförandet av EU-rätten inom miljöområdet samt förkorta den totala tiden för miljötillståndsprocessen.

Regeringen har beslut om att tillsätta en ny utredning för att analysera hur tillståndsprocesser enligt miljöbalken kan förkortas och förenklas. Den genomsnittliga tiden för att få ett miljötillstånd är i dag fyra år. För större verksamheter och investeringar, som exempelvis vindkraftverk kan det ta upp till tio år. Densamma gäller brytning av sällsynta jordartsmetaller, viktiga komponenter till klimatomställningen som kan användas i produktion av både vindkraft och elbilar.

  • Delar av Miljöprövningsutredningen ska genomföras. Under de senaste åren har flera initiativ tagits för att utveckla miljöprövningen som ett verktyg i den gröna omställningen. Bland annat har  Miljöprövningsutredningen (SOU 2022:33) sett över den svenska miljöprövningen och redovisat sitt uppdrag i betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33). Enligt regeringens handlingsplan ska delar av Miljöprövningsutredningens förslag bör genomföras i syfte att underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar genom olika förändringar i miljöprövningen.

  • En ny utredning har tillsatts om översyn av tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Regeringen beslutade under 2023 att tillsätta Utredningen om förenklade och förkortade tillståndsprocesser enligt miljöbalken (KN 2023:2) (Miljötillståndsutredningen). Utredningen ska ta ett större grepp om frågan om miljöprövning än vad som hittills har gjorts och överväga olika åtgärder i syfte att effektivisera prövningen så att Sverige kan möta klimatomställningens utmaningar och säkra näringslivets konkurrenskraft.

 Den utredningen fokuserar på fyra områden:

  1. Det svenska genomförandet av EU-rätten på miljöområdet och hur det svenska regelverket kan förändras för att Sverige inte ska ställa omotiverat höga krav i förhållande till vad EU-rätten kräver.
  2. Hur tillståndsprövningen kan delas upp så att den som behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet kan få tidigare besked än i dag om lämpligheten av en viss verksamhet på en viss plats.
  3. Hur myndigheterna ska kunna bidra så effektivt som möjligt till en optimerad miljötillståndsprocess.
  4. Hur den totala tiden för prövning kan förkortas. Utredaren ska i den delen bl.a. överväga om det ska ställas högre krav för att ett beslut eller en dom ska kunna prövas av fler prövningsinstanser än en.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag den 15 december 2024. Målet är att viktiga förändringar i miljöprövningssystemet ska träda i kraft under mandatperioden.

Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.