För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Carbon borde adjustment, CBAM (klimattullar)

Förordningen om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen trädde i kraft den 17 maj 2023 och har i vissa delar börjat att tillämpas från och med den 1 oktober 2023.

Förordningen innebär att importörer av vissa varor som importeras till Europeiska unionen (EU) från tredjeland är skyldiga att från och med den 1 januari 2026 deklarera inbäddade utsläpp av växthusgaser i varorna och köpa certifikat som motsvarar de inbäddade utsläppen. Bristande efterlevnad kan leda till sanktioner och hindra företagens importer. 

Förordningen är en del av kommissionens lagstiftningspaket fit for 55 och syftar dels till att minska koldioxidutsläppen och bidra till att uppfylla EU:s mål om att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030, dels skapa incitament för tillverkare utanför EU att minska sina utsläpp.  

Omfattar: Rapporteringskraven omfattar import av stål, järn, aluminium, cement, el, järnmalm, gödselmedel och väte. Utvidgning av produkter förväntas inom kommande år, bland annat glas, papper, mineraloljeprodukter och plast samt vissa kemikalier. Skyldigheterna gäller alla företag och privatpersoner som importerar CBAM-varor. Tillsynsmyndighet är Naturvårdsverket. 

Rapporteringspunkter: Företag kommer att behöva rapportera inbäddade utsläpp i de importerade varorna, det handlar bland annat om ursprungsland, vilken produkt det är och vilket koldioxidavtryck produkten har. Företag ska kvartalsvis rapportera till det EU-centrala CBAM-systemet vid importer av vissa typer av varor. Rapporteringen startade den 1 oktober 2023.  

Från den 1 januari 2026 kommer de som importerar varor som omfattas av regleringen behöva köpa CBAM-certifikat motsvarande utsläppen av växthusgaser från tillverkningen av varorna. Importörer kommer även behöva en auktorisation för att få importera de berörda varorna till EU.  

Ikraftträdande: Rapporteringen startade den 1 oktober 2023. Från den 1 januari 2026 kommer de som importerar varor som omfattas av regleringen behöva köpa CBAM-certifikat.  

Påverkan på små- och medelstora företag: Lagen gäller import av vissa typer av varor för alla företag oavsett storlek och privatpersoner. De nya rapporteringskraven innebär ökad administration för företagen samt ökade kostnader när köp av certifikat införs motsvarande utsläppen av växthusgaser från tillverkningen av varorna.  

 

Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.