headphones newspaper video-player

Vad betyder ren förmögenhetsskada?

11 jul 2017
SVAR: Med ren förmögenhetsskada avses en skada där någon lider en rent ekonomisk skada utan samband med sak- eller personskada. Normalt till följd av att man som konsult gett felaktiga råd. Det kan till exempel vara att man gjort felaktigheter i bokföringen som leder till förhöjd skatt, eller programmeringsfel som gör att uppdragsgivaren måste göra ett extra utskick.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD