headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad betyder ren förmögenhetsskada?

11 jul 2017
SVAR: Med ren förmögenhetsskada avses en skada där någon lider en rent ekonomisk skada utan samband med sak- eller personskada. Normalt till följd av att man som konsult gett felaktiga råd. Det kan till exempel vara att man gjort felaktigheter i bokföringen som leder till förhöjd skatt, eller programmeringsfel som gör att uppdragsgivaren måste göra ett extra utskick.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap