headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Jag hyr min lokal, vem får betala om skyltfönstret går sönder?

11 jul 2017
SVAR: Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten (inklusive dörrar, fönster, etc) hålls i ett gott brukbart skick.

I första hand faller det alltså på fastighetsägaren och dennes försäkringsbolag att reparera fönstret. De kan i sin tur sedan rikta krav mot andra som kan anses vara skyldiga till skadan.

I vissa hyresavtal skrivs dock in att hyresgästen har ansvar för skyltfönster, varför det är viktigt att läsa hyresavtalet noga och ha en försäkring som ger skydd även för skyltfönster om detta krävs.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap