headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad ersätts genom tjänstereseförsäkringen?

11 jul 2017
SVAR: En tjänstereseförsäkring tecknas av arbetsgivaren för sina medarbetare när dessa är på tjänsteresa. Försäkringen omfattar flera delar, vanligtvis ingår bland annat: Läke-, vård- och resekostnader, skadat bagage, överfallsskydd och förseningsersättning. Glöm inte att försäkra dina anställda.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap