headphones newspaper video-player

Varför behöver ni min årsomsättning/årslön för att räkna fram ett pris på försäkring?

11 jul 2017
SVAR: Premien baseras på ett antal faktorer. En av dem kan vara årsomsättning/årslön. Ju högre denna är, ju större verksamhet. En större verksamhet medför normalt högre risk och därmed också en högre premie.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD