headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Varför behöver ni min årsomsättning/årslön för att räkna fram ett pris på försäkring?

11 jul 2017
SVAR: Premien baseras på ett antal faktorer. En av dem kan vara årsomsättning/årslön. Ju högre denna är, ju större verksamhet. En större verksamhet medför normalt högre risk och därmed också en högre premie.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap