headphones newspaper video-player

När kan jag byta försäkringsbolag?

11 jul 2017
SVAR: Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings förfallodag. Andra villkor gäller om du ändrar verksamhet under pågående försäkringsår som gör att du behöver ändra ditt försäkringsskydd och befintlig försäkringsgivare inte kan erbjuda detta.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap