headphones newspaper video-player

Dåligt skyddsnät hindrar företagare

Många företagare i Sverige saknar socialt skyddsnät. Trygghetssystemen är inte konstruerade för företagare. Det gäller bland annat regelverket kring sjukpenning, föräldraledighet och pensionssystemet.

Många småföretagare saknar socialt skyddsnät. Trygghetssystemen i Sverige är konstruerade för anställda och gör att många företagare systematiskt missgynnas genom ett svagare skyddsnät än anställda. Detta gäller bland annat regelverket kring sjukpenning, föräldraledighet och pensionssystemet. Läs mer om anställningsnormen här. 

Enligt en undersökning från 2017 uppger 9 av 10 företagare att de arbetar som vanligt trots att de är sjuka. I många fall innebär det nämligen en katastrof att vara borta en längre tid från sin verksamhet. Läs mer om sjukförsäkring här.

För att utöka sitt skyddsnät och komma tillbaka i arbete så snart som möjligt väljer många företagare att på egen hand teckna sjukvårdsförsäkringar för sig själva såväl som för sina anställda. En sådan sjukvårdsförsäkring innebär att man kan få hjälp med specialistvård, sjukvårdsrådgivning och vårdplanering, men även förebyggande insatser och rehabilitering. I många fall är företagets överlevnad helt beroende av att företagaren eller nyckelmedarbetare får vård i tid, säger Erik Ageberg, expert på socialförsäkringar på Företagarna.

För företagare är försäkringar inte en förmån utan en nödvändighet för att kunna driva sin verksamhet. Företagarna erbjuder därför speciellt anpassade försäkringar för dig som är småföretagare. Läs mer här.

Taggar
Riks Artikel