podcast news play företagaren I media förmån faq
Artikeln är en annons

Viktiga förändringar på momsområdet

För den som ansvarar för momshanteringen gäller det att alltid vara på tårna. Momsregler och praxis är under ständig utveckling och det gäller att hänga med för att upptäcka såväl möjligheter som risker i tid. Bland annat införs nya bestämmelser för försäljning av varor och tjänster inom EU från och med 1 juli 2021.

Reglerna för momshantering är något av ett rörligt mål där det sker en ständig utveckling. En viktig förklaring till detta är att momsreglerna utgår från ett EU-rättsligt momsdirektiv som den svenska momslagen lyder under och i stort sett varje vecka kommer nya EU-domar som gör att momsreglerna förändras på olika sätt.

Vissa förändringar görs med det goda syftet att förenkla reglerna men ibland blir resultatet istället mer administration för företagen. Dessutom kan momsreglerna påverkas av att olika EU-länder gör olika bedömningar.

Nya regler för distanshandel

En viktig nyhet är de nya bestämmelser för distanshandel som börjar gälla från och med 1 juli i år. De nuvarande reglerna innebär att om man säljer för en viss summa från Sverige till ett annat EU-land måste man momsregistrera sig där och tillämpa det landets momssats. Det medför ökad administration, till exempel för svenska e-handelsföretag som säljer till många olika EU-länder.

Nu införs regler som gör det möjligt att tillämpa svensk moms upp till ett visst belopp och genom att lämna en så kallad OSS-deklaration slipper företagen momsregistrering i andra länder, något som innebär en betydande förenkling.

Omvänd beskattning för mobiler och datorer

En annan förändring som infördes i Sverige från 1 april är att det råder omvänd beskattning när man säljer exempelvis mobiltelefoner eller bärbara datorer och fakturan överstiger 100 000 kronor. Omvänd beskattning innebär att det är köparen som redovisar momsen i stället för säljaren. Syftet med detta är att minska risken för momsbedrägerier, och principen används även i byggbranschen.

Fem risker med momshantering och hur du undviker dem:

  1. Bristfälliga rutiner för att säkerställa att köparen vid EU-leveranser av varor har ett giltigt momsnummer. Detta är ett krav för att kunna fakturera utan moms. Via EU-kommissionens hemsida kan man kontrollera EU-kunders momsnummer. Det är också viktigt att tänka på att ha handlingar som styrker att varorna lämnat landet, speciellt om köparen ansvarar på transporten (leveransvillkor Ex Works).
  2. Vid tillämpning av leveransvillkoret DDP till köpare utanför EU finns risk för exponering i mottagarlandet. Gör en konsekvensanalys för att bedöma eventuell skyldighet till lokal momsregistrering.
  3. Se upp med vad affärer med kunder i Norge (ej med i EU) kan medföra. Om arbeten utförs på plats hos norsk kund innebär det troligtvis lokal momsregistrering. Utred vad som gäller för att slippa onödigt merarbete i efterhand.
  4. Brexit: Förenklingsregler som till exempel förenklingar vid trepartshandel, möjlighet att lämna MOSS-deklaration vid försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner och distanshandelsreglerna för försäljning till privatpersoner gäller inte längre. Viktigt att se över sin hantering vid handel med UK, både vid försäljning till konsument och företag.
  5. Fastighetsområdet: Momsreglerna på fastighetsområdet är komplexa och den senaste tiden har det kommit ny praxis avseende bland annat debitering av vatten och el, momshantering vid upplåtelse av aktivitetsbaserade arbetsplatser och avdragsrätt för reparationskostnader vid byte till momsfri hyresgäst. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen för att inte göra fel och påföras onödiga kostnader.

Hitta mer kunskap hos Grant Thornton

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.