podcast news play företagaren I media förmån
Artikeln är en annons

Skattereduktion för årets investeringar i inventarier

Regeringen har beslutat att införa en tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021. Detta ska ge incitament till företag att öka och tidigarelägga sina investeringar. Har du planerat för framtida inköp av inventarier i ditt bolag kan det alltså vara läge att göra dem redan i år.
Både fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktion. De inventarier som omfattas av skattereduktionen är materiella inventarier (inklusive byggnadsinventarier och markinventarier) som förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt förutsatt att utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarierna. Underlaget för skattereduktion omfattar vidare endast inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021. För egentillverkade inventarier bör inventarierna vara färdigställda på balansdagen.

En förutsättning för att få skattereduktion är att inventarierna fortfarande tillhör verksamheten vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas då, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum.

- Det är viktigt att notera att det finns flera undantag från skattereduktionen, som exempelvis vid förvärv av inventarier från ett annat företag i samma intressegemenskap. Särskilda bestämmelser gäller vid kvalificerade fusioner och fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner, säger Barbro Jansson Stridlund, skatterådgivare på Grant Thornton.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022, alltså året efter det år då investeringen görs. Skattereduktion tillgodogörs det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller det första beskattningsår som avslutas efter detta datum.  För skattskyldiga som har kalenderår som räkenskapsår kommer skattereduktionen därmed att beaktas på slutskattsedeln för det beskattningsår som avslutas 31 december 2022 dvs. på den slutskattsedel som avser året efter att investeringen gjordes. Vår uppfattning är att det inte är tydligt vad som gäller för skattskyldiga som har brutet räkenskapsår men vår tolkning av reglerna är att skattskyldiga som avslutar sitt räkenskapsår före den 31 december 2021 medges skattereduktion för investeringar som är gjorda senast 31 december 2021 för det räkenskapsår som avslutas efter 31 december 2022.

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.