För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Så fungerar en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs avsett för företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva.
En företagsrekonstruktion måste vara hållbar i ett längre perspektiv och syfta till att företaget blir kreditvärdigt på nytt. Foto: Shutterstock

Företagsrekonstruktionen innebär inte bara uppgörelser med fordringsägarna om reducering av skulderna utan också åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet. En företagsrekonstruktion måste vara hållbar i ett längre perspektiv och syfta till att företaget blir kreditvärdigt på nytt.

I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Läs mer: Rekonstruktionsreglerna missgynnar småföretag

Ansökan om rekonstruktion

Du ansöker hos tingsrätten om rekonstruktion. Om tingsrätten beviljar det utses en rekonstruktör. Rekonstruktion beviljas normalt för en period om tre månader, och kan därefter förlängas med upp till tre månader åt gången, men aldrig till mer än tolv månader.

Läs även juridiska rådgivningen FAQ: Obestånd och konkurs

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.