podcast news play företagaren I media förmån faq

Omsättningsstöd – vad händer nu?

Ett omsättningsstöd är mycket välkommet, men än återstår en del frågetecken att räta ut.

På Valborgsmässoafton kallade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna till pressträff och presenterade ett förslag till stöd baserat på omsättningstapp. Det är en krisåtgärd som Företagarna föreslagit sedan krisens början och gärna hade sett redan vara på plats.

På Företagarna har vi redan börjat få frågor om detaljer i förslaget och hur man gör för att använda stödet. Det visar att det är ett stöd som många behöver.

− Precis som när de andra krisåtgärderna presenterades är vi på tå för att så snabbt det bara går kunna ge svar på våra medlemmars frågor. Än så länge finns dock inte detaljerna eftersom regeringen måste skriva ner förslaget i en ändringsbudget som sedan ska godkännas av riksdagen. Förslaget kan enligt regeringen också komma att behöva godkännas av EU-kommissionen ur statsstödssynpunkt, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

När kommer stödåtgärden att träda i kraft?

Regeringen säger att den arbetar för att förslaget ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Var ansöker man om omsättningsstödet?

Skatteverket meddelar på Valborgsmässoafton att myndigheten förbereder för handläggning och kontroll av det nya stödet, men det finns ännu ingen möjlighet att söka det föreslagna stödet. Så fort vi vet mer kommer vi att meddela det.

Vilka företag kan ta del av omsättningsstödet?

Enligt uppgörelsen mellan regeringen och samarbetspartierna krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent för att få ta del av stödet.

Vilka företagsformer kan få stöd?

Stödet ska enligt förslaget kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt. Preciseringar av det beskedet finns inte ännu, men vi återkommer när vi vet mer.

Hur beräknas omsättningstappet?

Stödet baseras på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft under mars och april 2020, jämfört med samma månader förra året. Beräkningsunderlaget och beräkningsmodellen finns ännu inte, men vi återkommer så fort vi vet.

Vilken ersättning kan man få?

Storleken på stödet varierar med omsättningstapp, mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader.

Kan man få stöd för längre period än två månader?

Nej, regeringen föreslår att stödet gäller för två månader, mars och april.

Finns det något maxbelopp?

Ja, maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

Finns det företag som inte kan få stöd?

Regeringen föreslår att samma villkor som för korttidsarbete ska gälla, det vill säga att företag inte får vara på obestånd, har förfallna skatteskulder, är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, har näringsförbud eller är under företagsrekonstruktion.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.