För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Artikeln är en annons

Mid-market – hög tid att rusta företaget för ökad inflation

Inflationen har fått fäste globalt och det ser inte ut som att den kommer släppa greppet inom en snar framtid. Grant Thorntons senaste internationella undersökning vittnar om 20-procentiga prishöjningar inom flera kategorier. Här har vi listat sju punkter för att hjälpa medelstora företag att navigera ökad inflation.
Sju punkter för att hjälpa medelstora företag att navigera ökad inflation.

Åtta av tio bolag har anpassat sin prisstrategi, men hälften bara för att precis möta de ökande kostnaderna här och nu. Prissättningen är en viktig del, men det finns flera åtgärder för företag att vidta nu. 

Grant Thorntons senaste globala undersökning visar att beslutsfattare i medelstora företag med 50-500 medarbetare är oroliga över prisökningarna. De vittnar om att prisnivåerna nu närmar sig – eller i vissa fall redan är på – rekordnivåer. Beslutsfattare i 28 länder säger att priset på råvaror ökat med 21 procent och energipriserna med 20 procent de senaste 12 månaderna.

Prisstrategin inför inflation ser olika ut

Vad har då företagen gjort för att anpassa sig till stigande priser? Glädjande nog visar Grant Thorntons undersökning att de medelstora företagen har tagit action: hälften av bolagen globalt har anpassat sina priser i nivå med kostnadsökningarna, medan vart tredje bolag globalt har höjt sina priser mer än kostnaderna. Bara nio procent uppger att de höjt priserna med mindre än kostnadsuppgången. Prisstrategin hos de svenska bolagen är ungefär i linje med detta, men här har endast en fjärdedel höjt priserna mer än kostnaderna. 43 procent uppger att höjningarna ligger i exakt linje med de ökade kostnaderna medan hela 21 procent inte tagit höjd för prishöjningarna, utan anger att deras priser har ökat mindre än kostnaderna.

Sju åtgärder – så anpassar du ditt bolag till nya tider

För att överleva och säkra en hållbar tillväxt måste medelstora företag runt om i världen nu göra det de är bra på: nämligen att anpassa sig. För att hjälpa dig och ditt företag har vi i denna artikel samlat insikter från experter inom hela vårt internationella nätverk inom Grant Thornton. Det har resulterat i sju förslag på åtgärder som alla medelstora bolag bör överväga att vidta.  

Här sammanfattar vi punkterna, vill du ta del av insikterna i sin helhet finns en länk längre ner på sidan.  

1. Identifiera och hantera riskerna i ditt bolag 

Mycket få företag internationellt har färdiga planer för att hantera hög och långvarig inflation. Faktum är att många av dagens beslutsfattare inte ens upplevt inflation tidigare. Alla företag bör identifiera sina risker och utarbeta en plan för att minimera dem. Detta är inte en uppgift för ett par specialister, utan inflationen rör alla delar av företaget. När planen väl tagits fram, behöver den ses över regelbundet för att säkerställa att den utvecklas i takt med omvärlden.

2. Vidta åtgärder för att begränsa externa kostnadsökningar 

Exempel på åtgärder inkluderar att låsa priser, bulkinköp, omförhandla villkor med leverantörer eller byta leverantör. I en miljö med hög inflation kan sådana här grundläggande handlingar faktiskt göra skillnad för att begränsa kostnaderna och skydda marginalerna. Granska dina leverantörskontrakt noggrant och leta efter möjligheter att förbättra villkoren. Se också över möjligheterna till strategiska samarbeten med dina leverantörer.  

3. Outsourca fler aktiviteter   

Detta är en åtgärd som både kan sänka kostnaderna och minska bristen på arbetskraft. Outsourcing kan tyckas vara en gammal lösning på ett nytt problem, men fördelarna är nu mer övertygande än någonsin för internationella företag som vill både sänka kostnaderna och samtidigt ta itu med kompetensbristen. Outsourcing idag innebär automatisering och tillgång till nya tjänstemodeller som många gånger innebär direkt ökad effektivitet.  För att komplettera fördelarna med outsourcing bör företag samtidigt gå igenom sina nuvarande processer och se vilka optimeringsmöjligheter det finns, t ex genom att modernisera vissa verktyg. 

4. Öka din förståelse för dina kunders faktiska kostnader  

Grant Thorntons experter är överens om att de flesta medelstora företag runt om i världen fortfarande inte exakt och regelbundet beräknar kostnader och vinster för enskilda kunder de har. Kundsegmentering ger ditt företag viktig information om hur du aktivt ska hantera din kundbas för att skydda din egen lönsamhet. Det handlar till exempel om att först vilka kunder och segment som är lönsamma, inte bara vilka tjänster och produkter som säljer bra. 

5. Uppdatera din prisstrategi så att den tar höjd för ökade omkostnader 

Grant Thorntons experter menar att det visserligen är viktigt att anpassa sig till ökade kostnader, men att man inte kan ”prisa sig ur” ett problem. Fram tills nu har prishöjningar tolererats på bred front givet ökad efterfrågan och brist på råvaror och komponenter. Men det är inte säkert att kunderna är lika mottagliga framåt. I samband med prishöjningar gäller det att väga in många faktorer: befintliga avtalsvillkor, tidpunkt för höjningen, hur och när historiska höjningar gjorts, vem höjningarna ska gälla osv. Det gäller också att anpassa sin kommunikation med kunderna. En väg att gå är att koppla prishöjningar till produktnyheter eller nya tjänster. Fler företag skulle även kunna gå igenom sina kostnader oftare. 

Läs även guide: Så höjer du priserna

6. Se över kapitalstrukturen

I takt med att räntekostnaderna också ökar måste företag i högre grad optimera sina kapitalkostnader. Det kan därför också vara läge att skala upp eller ner nivån på rörelsekapitalet. Företag som är välmående och har stor kassa, kan på kort sikt överväga strategier som bulkinköp för att möta inflationen. Är situationen den motsatta är det istället läge att se över sin skuldsituation och fundera på ytterligare kapitalanskaffning. Grant Thorntons experter lyfter också att det kan bli svårare att få banklån, och att man måste vända sig till andra aktörer.  

7. Öka den interna effektiviteten och minska onödiga kostnader

När du har vidtagit åtgärder för att hantera hur prishöjningar inom olika områden påverkar ditt företag, är det dags att fokusera på den interna effektiviteten. Om du kan göra mer med mindre och skära ner på onödiga kostnader, kan du kompensera för de högre kostnaderna – och samtidigt minska din miljöpåverkan. Här är tekniken pådrivare – kan du till exempel automatisera processer, använda robotteknik och maskininlärning? Detta kan sänka produktionskostnaderna, vilket i sin tur kan öka produktiviteten och även göra det möjligt för företag att använda humankapitalet mer effektivt. 

Läs även: Småländskt energiknep kapar elräkningen

Detta är en sammanfattning, baserad på en artikel från Grant Thornton InternationalVill du fördjupa dig i var och en av punkterna, finns en insiktsartikel där experter från olika medlemsländer inom Grant Thornton ger sin syn på inflation och hur mid-market-företag påverkas.

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.