För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Artikeln är en annons

Mäter ditt företag det som är viktigt – på riktigt?

Revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton bestämde sig för att ta reda på mer om framtidens nyckeltal, och specifikt vilka icke-finansiella nyckeltal som svenska företag mäter idag. Det resulterade i en undersökning med svar från närmare 500 beslutsfattare.
Foto: Shutterstock

På Grant Thornton är man övertygade om att nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet och tillväxt, behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft.

Syftet var att ge oss en fingervisning om hur långt svenskt näringsliv har kommit i sin syn på nyckeltal. Det resulterade i en undersökning med svar från närmare 500 beslutsfattare.

Några av insikterna från undersökningen

Ju större företaget är, desto vanligare är det att mäta andra nyckeltal än de finansiella.

Detta tycks gälla oavsett bransch och om perspektivet är Environmental, Social eller Governance. En förklaring kan vara att lagkrav och regelverk ofta omfattar stora bolag först.

Icke-finansiella nyckeltal som mäts tenderar att ha en koppling till klassiska finansiella nyckeltal.

Ett exempel är kundnöjdhet som historiskt sett ofta har en koppling till lojalitet och lönsamhet. Vi ser att lägst mognadsgrad inom ESG finns inom Environmental. Det är sannolikt att miljöfaktorer inom en snar framtid kommer ha en allt tydligare koppling till företagets lönsamhet och tillväxt. Här finns därför en utvecklingspotential.

Nyckeltal måste integreras i verksamhet och målstyrning för att hamna på den strategiska agendan

Beslutsfattare utanför ledningsgrupp anger i högre utsträckning att deras företag mäter fler av undersökningens nyckeltal - än vad de i ledningsgrupp anger. Detta kan indikera att även om företag mäter ESG-nyckeltal idag, så följs de inte alltid upp av ledningen.

Smarta företag kan använda nyckeltal som ett verktyg i sin framtida tillväxt.

Stor potential finns för de företag som väger in och börjar mäta fler nyckeltal än enbart de klassiska finansiella. Ett utvecklingsområde är enligt undersökningen mångfald i styrelse och ledning.

Läs mer och ta del av rapporten här

 

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.