podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Franchise

Franchise

Franchise är en affärsmodell där den som äger ett affärskoncept och ett varumärke (franchisegivaren) kan låna ut det till andra företagare (franchisetagare) mot ersättning.

Det finns flera kända franchisekoncept i Sverige, om du tänker efter kan du nog komma på flera stycken. I USA är avtalsmodellen vida använd. Fördelen för franchisetagaren är att denne istället för att bygga upp ett företag från noll kan hyra en affärsidé och ett varumärke.

För franchisegivaren och andra sidan är det en fördel att kapitalisera på det varumärke och affärsidé som de redan har byggt upp utan att själv behöva satsa mer kapital utan dela på vinsten eller ta avgifter från franchisetagaren.

Det finns några saker som du som franchisetagare ska komma ihåg om du fundera på att ingå ett franchiseavtal. Kom ihåg att franchiseavtal är ett stort och viktigt avtal. Hör av dig till Företagarnas juridiska rådgivning så kan vi hjälpa dig att granska avtalet.

Är det ett bra koncept?

Kom ihåg att det du betalar för är affärskonceptet och dess varumärke. Kommer konceptet flyga på din ort? Utfärdar franchisegivaren några garantier kopplat till framgången? Kontakta några andra franchisetagare som ev. redan finns och hör dig för kring konceptet och samarbetet mellan franchisegivaren och de andra franchisegivare som redan finns. Helt enkelt, gör en grundlig undersökning kring vad det är du köper.

Vad åligger franchisegivaren?

Erbjuder franchisegivaren något stöd eller service kopplat till franchisetagarens rätt till konceptet och varumärket? Marknadsföring, inköp av varor, förhandling av hyror, etc.

Vad åligger franchisetagaren?

Detta är en av de viktigaste delarna i avtalet. Särskilt regler kring konkurrens och prissättning. Kom ihåg att överenskommelser om lägsta priser kan strida mot konkurrenslagen och vara ogiltiga. Finns det specifika omsättningskrav? Är de rimliga? Vad händer om du eller någon annan nyckelperson i företaget skulle bli sjuk eller föräldraledig etc?

Vad kostar det?

Gör en kalkyl på huruvida den ersättning som franchisegivaren kräver kommer göra verksamheten lönsam.

Den dagen du vill sälja verksamheten eller säga upp franchiseavtalet

Går det att överlåta franchiseavtalet? Hur lång tid sträcker sig avtalet? Fundera kring hur viktigt det är för dig kring avtalets längd, hur länge vill du med säkerhet veta att du kan nyttja konceptet?

Tvingande lag

Det finns en lag på detta område som är tvingande, dvs. den går inte att avtala bort. Den heter lag om franchisegivares informationsskyldighet och kom 2006. Den reglerar vilken information som du som franchisetagare har rätt till innan avtalet ingås. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.