För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Villkor Lysekil Women's Match 18 - Så behandlar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Service Västra Götaland AB ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telefonnummer, företag, organisationsnummer, medlemskap i Företagarna, önskan om mer information om medlemskap samt övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, till exempel Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, till exempel medlemskap i Företagarna.

Företagarna Service Västra Götaland AB lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner Lysekils kommun för eventet. Lysekils kommun hantering av personuppgifter.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Service Västra Götaland AB, som du når på e-postadress personuppgifter@foretagarna.se.

Du har även rätt att klaga på Företagarna Service Västra Götaland ABs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telefonnummer 08 406 17 41.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.