headphones newspaper video-player

Om Årets Unga Företagare

Nu hyllar vi en framgångsrik ung företagare! Läs mer om tävlingen, kriterier och juryns bedömning här.

Nominera här!

Utmärkelsen Årets Unga Företagare i Sverige delas ut till en företagare under 35 år som är en förebild för andra, driver ett framgångsrikt företag och som under året utfört en prestation utöver det vanliga.

Vinnare 2018

Noel Abdayem, the Humble Co

Kriterier

Vinnaren av Årets Unga Företagare i Sverige ska:

Äga och driva

Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Vara ledare och förebild

Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Visa kreativitet och innovation

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Visa lönsamhet och tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Uppfylla formella krav

Företagaren kan fylla 35 under nomineringsåret. Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Jury

Juryn består av framträdande personer från näringslivet. Juryns beslut kan ej överklagas.

Juryn bedömer:

  • Hur väl bidraget uppfyller kriterierna
  • Inskickad presentation och motivering

Tidigare vinnare

Tidigare års Årets Unga Företagare

Tidigare finalister

 Nominerade - se finalisterna för 2018

Partners