podcast news play företagaren I media förmån faq

Branschförbundskansliet

Företagarna företräder cirka 60 000 företagare varav cirka 20 000 genom anslutna branschförbund. Samarbetet ger goda förutsättningar att bedriva ett effektivare opinionsarbete för båda parter.

Branschförbundskansliet ger service och koordinerar det löpande arbetet med de anslutna förbunden. Samarbetet sker främst genom opinionsbildning i gemensamma politiska frågor och förbunden ges tillgång till organisationens nätverk av politiker, egna experter och sakkunniga samt de rapporter och undersökningar som genomförs.

Möjligheterna att påverka förbättras genom att använda gemensamma krafter.

Kontaktuppgifter till de anslutna branschförbunden hittar du nedan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.