podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Branschförbundskansliet

Företagarna företräder cirka 60 000 företagare varav cirka 20 000 genom anslutna branschförbund. Samarbetet ger goda förutsättningar att bedriva ett effektivare opinionsarbete för båda parter.

Branschförbundskansliet ger service och koordinerar det löpande arbetet med de anslutna förbunden. Samarbetet sker främst genom opinionsbildning i gemensamma politiska frågor och förbunden ges tillgång till organisationens nätverk av politiker, egna experter och sakkunniga samt de rapporter och undersökningar som genomförs.

Möjligheterna att påverka förbättras genom att använda gemensamma krafter.

Kontaktuppgifter till de anslutna branschförbunden hittar du nedan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.